-->

20. januar 2021

Seksti prosent fall i global lufttrafikk

Den globale flytrafikken har falt med 60% (Illustrasjonsfoto)

Det siste året har antall flypassasjerer globalt falt med 60%, det betyr at det i fjor reiste 1,8 milliarder mennesker med fly, mot 4.5 milliarder året før.
annonse 


Dette viser ferske tall for FNs organisasjon for luftfart - ICAO. Analayser fra organisasjonen viser at nedgangen i passasjertallene er langt høyere enn både under finanskrisen og etter 9/11 i 2001.

ICAOs analyse viser også at flyselskaper over hele verden har hatt økonomiske tap på 370 milliarder dollar som følge av koronapandemien, mens flyplassene har tapt 115 milliarder dollar.

6 av 10 passasjerer forsvunnet i Norge

Internasjonale ruter er hardest rammet
Pandemien har rammet de internasjonale rutene hardest med et fall i antall passasjerer på 74 prosent - eller 1,4 milliarder færre passasjerer, mens innenlandstrafikken globalt falt med 50 prosent i fjor.

ICAOs analyse viser også at koronapandemien har ført til en langt større nedgang i antall flypassasjerer enn tidligere kriser som finanskrisen i 2008, terrorangrepet 11. september i USA og Gulfkrigen på 1990-tallet.

Internasjonale kriser etter 1945 som har påvirket de globale passasjertallene (Illustrasjon ICAO)


Dystre utsikter
Mangelen på inntekter for flyselskaper og flyplasser har ført til alvorlige likviditetsproblemer over hele verdikjeden for luftfart, noe som truer bransjens økonomiske levedyktighet og millioner av jobber over hele verden, opplyser ICAO.

Nedgangen i inntekter hos europeiske flyselskap er estimert til 100 milliarder dollar.

30 millioner ekstra i krisehjelp til Torp

Forbedring i andre kvartal
ICAO forventer en delvis forbedring av den globale flysituasjonen i andre kvartal i år, selv om det vil avhenge sterkt av hvordan pandemien håndteres og utrullingen av vaksiner.

I organisasjonens mest optimistiske scenario forventes antall passasjerer å nå 71 prosent av 2019-nivået innen juni - fordelt på en forbedring på 53 prosent for de internasjonale rutene og 84 prosent på innenlandsrutene. Et mer pessimistisk scenario forutsier bare 49 prosent bedring i juni - med forbedring på 26 prosent på internasjonale ruter og 66 prosent på innenlandsruter.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart