-->

26. mars 2021

Reiseråd forlenges til 15. mai

Det globale reiserådet forlenges fra 15. april til 15. mai (Scanpix)

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.
annonse


- Dette er fortsatt ikke tiden for å reise. Regjeringen forlenger det globale reiserådet til 15. mai, og det kan bli forlenget. I dagens smittesituasjon er det ikke forsvarlig å gjøre lettelser eller avskaffe det globale reiserådet. Hvor lang tid reiserådet vil bli forlenget er for tidlig å si noe om nå, men vi oppfordrer ingen til å planlegge for å reise som normalt på våren og forsommeren.

 Utenriksminister Ine Eriksen Søreide


Smittesituasjonen globalt, nye tiltak knyttet til utbrudd av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner er faktorer som ligger til grunn for beslutningen om å forlenge reiserådet.

Vurdering av unntak fra reiserådet for land med tilstrekkelig lav smittespredning i EØS/Schengen-området vil fortsatt gjøres ukentlig.


UDs reiseråd er et råd, ikke et forbud, men det å reise i strid med UDs reiseråd kan likevel få konsekvenser for reiseforsikringen din. Den enkelte må også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne hjelpe deg hvis du får problemer.

Det er også viktig å merke seg at regjeringen har kommet med endringer knyttet til karantenehotell. Nå må alle som reiser på en unødvendig fritidsreise på karantenehotell og betale for det selv, selv om de har egen bolig hvor de frem til nå har kunnet gjennomføre karantenen.

- Det er for tidlig nå å si noe om hvordan smittesituasjonen vil være til sommeren. Det er fortsatt en uforutsigbar situasjon for reisende med strenge restriksjoner i mange land, og høye smittetall. I tillegg vil smittetall, sykdomsbyrde og vaksinedekning i Norge og utlandet avgjøre hvor lenge vi skal ha det globale reiserådet. Det er mange som savner noen som bor langt borte, og vi ønsker ikke å ha et reiseråd lenger enn nødvendig, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart