-->

28. mars 2021

Strammer inn i innreisereglene fra 1. april

Enda strengere innreiseregler fra Skjærtorsdag (Illustrasjonsfoto Avinor)

Fra midnatt, natt til 1. april må også norske statsborgere fremvise koronatest tatt før ankomst til Norge. Fra samme dato har de som venter på testsvar plikt til å vente på teststasjonen ved grensen til prøveresultatet foreligger. De som nekter vil kunne risikere bot.
annonse
JBL - Easter Promotions


- Ikke reis på unødvendige fritidsreiser til utlandet nå. Når du kommer tilbake til Norge, er det flere regler du må forholde deg til, som å fremvise koronatest tatt 24 timer før ankomst, obligatorisk karantenehotell og plikt til å teste deg på grensen og å vente på resultatet før du reiser videre. Nekter du å vente til testresultatet er klart, vil du kunne få en betydelig bot, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Plikt til å vente på testresultat
De som kommer til Norge fra et annet land, må som hovedregel teste seg ved grensen. Det tilbys nå som regel antigen hurtigtest ved alle grensepasseringer. Fra 1. april må personer som er testet med hurtigtest vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. De som forlater testområdet i strid med bestemmelsen, kan straffes med bøter. Erfaringsmessig er det gitt betydelige bøter for overtredelse av covid-19-forskriften.

Lokale innreiseregler og smitteverntiltak i hele Europa (ekstern lenke) 

- Dette er nok et virkemiddel for å redusere risikoen for importsmitte. Det er viktig at de som tester positivt, går i isolasjon så fort som mulig. Kommunene bør organisere smittevernfaglig forsvarlig transport hjem for dem som ikke skal på karantenehotell, dersom de ikke bruker eget kjøretøy, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Krav om test tatt 24 timer før ankomst for norske statsborgere
Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge må fra 1. april også fremvise koronatest på grensen når de ankommer Norge fra et område med karanteneplikt. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.

Søk etter vaksineklinikker over hele verden 

Norske statsborgere vil ikke kunne nektes innreise dersom de ikke oppfyller kravet, men det vil kunne gis bøter. Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest. Kravet vil kunne bidra til at færre smittede reiser inn i landet. UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Flere må på karantenehotell
De som tester negativt ved ankomst, er likevel omfattet av plikten til å gjennomføre innreisekarantene. For mange betyr det at de må være på karantenehotell på første ankomststed i hele karanteneperioden. Det gjelder nå blant annet alle som har vært på en unødvendig reise. Alle fritidsreiser anses som unødvendige med mindre de er begrunnet i sterke velferdshensyn. Dersom det foreligger negativ test, tatt minst 7 døgn etter ankomst opphører plikten til innreisekarantene.

Hittil har det vært slik at personer som ved innreise kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og at reisen var nødvendig, kan gjennomføre karantene i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted. Disse har altså vært unntatt fra kravet om karantenehotell.

Bekreftet Coronasmitte på flygninger 

Regjeringen strammer natt til mandag 29. mars inn reglene for de som skal gjennomføre innreisekarantene på et annet egnet oppholdssted enn egen bolig, som for eksempel på en hytte. For at det skal være et egnet oppholdssted stilles det krav til at det må være mulig å holde tilstrekkelig avstand til andre, og vedkommende som er i karantene må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Dersom dette ikke er mulig, må vedkommende på karantenehotell. Ektefeller, samboere og barn som bor sammen i landet de reiser fra og ankommer Norge sammen, kan være på samme sted i innreisekarantenen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart