-->

9. april 2021

Avinor: Svært få reiser ut av landet

54 prosent nedgang i trafikken hos Avinor i mars (Avinor)

Totalt ble 914 727 flyreiser foretatt over Avinors lufthavner i mars. Dette er en nedgang på 54 prosent sammenlignet med samme måned i 2020, og en nedgang på nær 80 prosent sammenlignet med normalåret 2019.
annonse


Totalt 38 450 flybevegelser ble foretatt i mars, en nedgang på 16,6 prosent vs. samme måned i 2020, og en nedgang på nesten 41 prosent sammenlignet med 2019.

Svært få reiser ut av landet
For hele Avinor var innlandstrafikken godt over fjorårets påske med en økning på 229 prosent, spesielt på utreisedagene fram mot palmesøndag så var trafikken stor. Mot «normalpåsken 2019» var tallene imidlertid lave med en nedgang på 61 prosent.

For utlandstrafikken var nedgangen stor. Målt mot påsken 2019 var nedgangen på utenlandstrafikken hele 96 prosent.

Drøyt 8600 dro utenlands i palmehelgen 

- Avinors prognoser for påskeperioden ble utarbeidet før de strengere reglene for karantenehotell ble innført, dermed endte trafikken på utland 32 prosent lavere enn forventet. Dette tyder på at anmodningene og de strengere tiltakene til myndighetene fungerte, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart