-->

7. april 2021

Når kan vi reise igjen? Her er planen

Regjeringen planlegger gjenåpningen av Norge (Illustrasjonsfoto)

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer sier regjeringen.
annonse


Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn. Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai.

– Vi skal tilbake til en mer normal hverdag, og vi skal gjøre det trinnvis og kontrollert. Vi har stått i dette sammen. Vårt mål er at vi også skal komme sammen ut av krisen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sommerrutene 2021 

Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer
Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter:
  • Smittesituasjon og sykdomsbyrde
  • Kapasitet i helsetjenesten
  • Vaksinasjon
– For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

annonse


Fire trinn
Regjeringens firetrinns plan omfatter elleve forskjellige kategorier, vi har plukket ut de to som omfatter reising, og som i planen kalles "innenlandsreise" og "Inn- og utreise".

Tiltaksnivåene på hvert trinn beskriver hva som vil kunne gjelde etter at lettelsene er foretatt. Selv om det kommer lettelser i nasjonale tiltak, vil det være nødvendig å slå ned på lokale utbrudd med kommunale eller regionale tiltak.

Det kan bli nødvendig å gjøre endringer de skisserte trinnene, og det kan ikke utelukkes at innstramminger vil kunne bli nødvendig i løpet av gjenåpningsperioden. Lettelsene må sees i sammenheng med mulig bruk av koronasertifikat og massetesting.

Innlandsreise

Trinn 1
Unngå unødvendige reiser innenlands. Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Trinn 2
Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Trinn 3
Smitteverntiltak vurderes fortløpende.

Trinn 4
Generelle smitteverntiltak.

Inn- og utreise

Trinn 1
Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 
Trinn 2
Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Fortsatt strenge innreiserestriksjoner for utlendinger. Åpne for prioriterte grupper arbeidsreisende og utvidet adgang til familiebesøk.
 
Trinn 3
Åpne for reiser, men fortsatt karantene og krav om testing til de som kommer inn i landet. Fortsatt innreiserestriksjoner, men åpner for mer normal arbeidsinnvandring.
 
Trinn 4
Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise må løpende vurderes.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart