-->

11. april 2021

Satser stort på autonome brøytebiler

Til vinteren blir brøytebilene på Gardermoen førerløse (Avinor)

Avinor tar nå steget inn i fremtidens vinterdrift og satser for fullt på autonome brøytebiler. Etter planen skal flere autonome kjøretøy settes i drift på Oslo lufthavn vinteren 2021/2022.
annonse


Fokus på effektivitet og miljøvennlige løsninger
Avinor jobber kontinuerlig for å effektivisere lufthavndriften gjennom utnyttelse av ny teknologi og med det imøtekomme flyselskapenes forventning til effektivisering og automatisering. God punktlighet og stabil drift, også i vintersesongen, er essensielt for en god passasjeropplevelse og svært viktig for at selskapene som opererer på lufthavnen skal kunne drive mest mulig kostnadseffektivt.
- Vi ønsker å være i førersetet når det gjelder nytenkning og innovasjon, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss. Ved å gjennomføre denne anskaffelsen tar Avinor steget inn i fremtidens vinterdrift, der autonome brøytebiler er en del av løsningen. Vi er blant de første i verden til å sette i drift et slikt konsept og vil med det kunne opprettholde målet om å være ledende på vinterdrift også i årene som kommer.
- Gjennom et automatisert vinterdriftkonsept vil vi løse våre oppgaver med mindre ressurser. Effektivisering og automatisering står høyt på agendaen, forklarer Foss. For 10 år siden var ideen om førerløse brøytebiler en skisse på et papir, det er derfor svært gledelig å se at teknologien nå er så moden at den kan settes ut i vanlig drift.
 
Til vinteren blir brøytebilene på Gardermoen førerløse (Avinor)

I tillegg til fordelene med kostnadseffektivisering vil anskaffelse av maskiner med høyere kapasitet og større ryddebredde gjøre at man kan redusere antallet brøytebiler og dermed oppnå miljøgevinster. Høyere presisjon i brøyteoperasjonene og mindre slitasje på utstyr bidrar også til dette.

Fakta
Etter en anskaffelsesprosess er en rammekontrakt med en varighet på åtte år inngått med det norske selskapet Øveraasen AS. Teknologibedriften Yeti Move AS, som har base i Kongsberg, er underleverandør av de autonome løsningene.

Kontrakten omfatter innkjøp av brøytebiler til Avinors lufthavner med autonome løsninger. Estimert kontraktsverdi gjennom hele avtalens løpetid er satt til opptil 400 MNOK. Dette inkluderer forventet uttak av de ulike opsjonene og kontinuerlig vedlikehold.

Etter planen skal flere autonome kjøretøy settes i drift på Oslo lufthavn vinteren 2021/2022.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart