-->

27. mai 2021

Gjenåpner pir nord på Gardermoen

Reåpner Pir Nord på Gardermoen (Avinor)

Økende trafikk på innland og flere innmeldte flybevegelser i tiden fremover gjør at det er behov for å gjenåpne pir nord fra og med 31. mai.
annonse


Selv om trafikkøkningen i første omgang kommer på innland er det besluttet at utenlandsdelen av pir nord også vil bli åpnet. Dette skyldes primært at Avinor trenger tilgang til flere flyoppstillingsplasser og mer kapasitet på utland da det i hele juni skal utføres asfalteringsarbeider nord for pir øst.

En ny vurdering av om utenlandsdelen av pir nord skal være åpen eller stengt vil gjøres når asfalteringsarbeidene avsluttes i slutten av juni, og når det foreligger et oppdatert bilde på hvordan utenlandstrafikken vil se ut i sommermånedene.

- Ved at vi nå åpner opp pir nord og får større arealer, bidrar det til at reisende og ansatte fortsatt kan holde god avstand til hverandre, til tross for flere innlandspassasjer i terminalen, sier terminaldirektør, Ragnhild Hjerpsted.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart