-->

19. august 2021

Flyr tapte 87,4 millioner kroner i første halvår

Blitt godt tatt i mot i markedet, nå skal pengene tjenes inn

Flyrs første kvartalsrapport viser at selskapet har lyktes godt med å etablere og lansere et helt nytt flyselskap i Norge. Tallene for andre kvartal 2021 inkluderer kun en dag med operasjonell virksomhet og er i all hovedsak knyttet til etablering av selskapet. Selskapet er i en solid finansiell posisjon med en kontantbeholdning på 515 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.
annonse


- Jeg er stolt av alle de fantastiske medarbeiderne i Flyr for den jobben de har gjort med å gå fra å være et oppstartsprosjekt til å bli et effektivt, ansvarlig og profesjonelt flyselskap. Vår ambisjon er å tilby noe nytt i norsk luftfart og vi mener det er behov for et flyselskap i Norge som setter kundene og de ansatte først. Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra kundene som har reist med oss i sommer og våre kolleger både i luften og på bakken, er vi på rett vei. Disse positive tilbakemeldingene motiverer alle oss i Flyr til å fortsette å jobbe for å gi våre kunder en hyggelig reiseopplevelse, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr.

I løpet av andre kvartal nådde selskapet en rekke viktige milepæler, blant annet en kapitalinnhenting på 600 millioner kroner og notering på Euronext Growth ved Oslo Børs. I tillegg fikk selskapet på plass en ny organisasjon med erfarne medarbeidere og helt nye digitale systemer og infrastruktur, samt kollektivavtaler med pilotforeningen og kabinforeningen. Selskapet fikk utstedt driftstillatelse fra Luftfartstilsynet, startet billettsalget og gjennomførte den aller første flygningen.

Finansielle resultater
Flyrs resultater for første halvår og andre kvartal 2021 er primært knyttet til kostnader i forbindelse med etableringen av selskapet og planlegging av kommersiell lansering.

Inntektene i andre kvartal var 250 000 kroner og omfatter kun en dag med operasjonell virksomhet som besto av fire flygninger. Netto tap var 64,7 million kroner dette kvartalet og 87,4 millioner for første halvår. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 514,8 millioner kroner.

Oppstartskostnadene er i tråd med selskapets egne forventninger. Fremover er Flyr i en solid finansiell situasjon og er dermed godt posisjonert til å vokse i tråd med den uttalte strategien om lønnsom og kostnadseffektiv vekst basert på etterspørsel.

Flyr har nå tre fly og tilbyr ruter fra Oslo til Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Evenes. 21. august starter selskapet utenriksoperasjonen med de første flygningene til Alicante, Malaga og Nice. Selskapet planlegger å sette ytterligere ett fly i drift i tredje kvartal og to til fire flere fly i løpet av året.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart