-->

6. august 2021

Kraftig trafikkvekst på Torp

Beste måned på Torp siden februar 2020 (Sandefjord lufthavn Torp)

Passasjertallene øker markant på Torp og utenrikstrafikken er igjen dominerende. Flytrafikken er imidlertid fortsatt kun ca 30% sammenlignet med normalen før Covid-19.
annonse


I juni reiste det ca 18 000 passasjerer ut av landet fra Torp mens utenrikstrafikken økte til over 53 000 reisende i juli. Totalt reiste 78 285 passasjerer fra Torp i juli, mot 59 852 i samme måned i fjor. Det gir en vekst på 30,3 %.

Det er flere årsaker til at passasjertallene stiger, men hovedårsakene er endret reiseråd fra 5. juli, lettelser i de generelle reiserestriksjonene både i Norge og i utlandet, i tillegg til lanseringen av koronasertifikatet, som gjør at alle med gjennomgått Covid-19 eller som er fullvaksinerte kan reise uten særlige restriksjoner innenfor EU/EØS. Det er derfor fortsatt viktig at alle som skal reise ut sjekker de lokale reglene for innreise på destinasjonen man reiser til.

Rutetilbudet fra Torp til Norge og verden 

Trafikken innenriks har utviklet seg svært positivt og vi ser at mange nordmenn har valgt å feriere i eget land. Det har vært god etterspørsel på rutene både til Bergen, Trondheim, men ikke minst har det vært populært med direkterutene til Bodø og Evenes. Innenriks reiste totalt 24 671 passasjerer i juli, mens tallet var 15 992 i fjor. Det gir en vekst på hele 54.3 %.

Høyest utenrikstrafikk er det til Polen der trafikken hovedsakelig er arbeidsrelatert, men hvor også mange endelig har hatt muligheten til å besøke venner og familie igjen når lettelser i innreiserestriksjonene ble iverksatt i juli. Polen har vært stabilt «grønt» på EUs smittekart i sommer og med hele 9 destinasjoner direkte fra Torp til Polen ser vi også at mange nordmenn har valgt å reise hit i sommer. Nest største utenriksdestinasjon er Spania som alltid er en populær destinasjon for norske turister og ikke minst for alle eierne av feriehus og leiligheter der.
- At innenriks vokser mest er helt naturlig, og det er gledelig å se at innenrikstrafikken nærmer seg et normalt nivå, slik det var før Covid-19.
Markedssjef Tine Kleive-Mathisen

Utenrikstrafikken henger fortsatt langt etter normalen og naturlig nok henger det sammen med den trinnvise gjenåpningen, reiserestriksjonene og vaksineringen av befolkningen. Vi ser at de fleste som reiser utenriks er fullvaksinerte, majoriteten av trafikken er fortsatt arbeidsrelatert og det vil nok derfor ta tid, i takt med gjenåpningen, før vi kan se passasjertall sammenlignbare med tiden før Korona.

Er flyene i rute på Torp? Sjekk her! 

Flyselskapene som trafikkerer Torp er svært flinke å tilpasse kapasiteten til behovet i markedet. Nå er de fleste flyselskapene godt i gang, men med et noe begrenset tilbud. Noen flere ruter åpnes nå i august, blant annet Ryanairs ruter til Poznan, Wroclaw og Wien, samt Widerøes rute til København, som starter opp igjen den 23. august. KLM flyr nå 5 dager i uken, med én frekvens om dagen, til Amsterdam. Det er dermed kun Norwegian som ennå ikke er kommet i gang igjen på Torp.

- Vi har tett dialog med Norwegian og regner med en avgjørelse om hva som skjer i løpet av august måned, avslutter Kleive-Mathisen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart