-->

6. august 2021

Flyr: Klar for mer miljøvennlig avising og vask av flyene

MSG Aviation tilbyr grønnere og smartere løsninger for vasking, avising og teknisk inspeksjon av fly (MSG Aviation)

Flyr og MSG Aviation har felles mål om mer miljøvennlig vasking, avising og inspeksjon av fly. Intensjonsavtalen som nå inngås er et viktig steg på veien for etablering av et pilotanlegg av MSG Aviation sin løsning på Oslo Lufthavn.
annonse


Selskapet MSG Aviation tilbyr grønnere og smartere løsninger for vasking, avising og teknisk inspeksjon av fly. Nå er produktet klart for lansering, og det er flyselskapet Flyr som inngår den første intensjonsavtalen med selskapet.

- For oss er det viktig å gjøre det vi kan for at luftfarten skal være så bærekraftig som mulig. Derfor er denne avtalen viktig for oss. Med MSG Aviations løsning forutsetter vi å oppnå kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr.

Etter noen år med forskning, utvikling og testing er MSG Aviations produkt klart for å tas i bruk. Selskapet har en «vaskehall»-prototype på Geiteryggen flyplass i Skien, som selskapet har utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge. Selskapet har også et fly av typen Boeing 737 som har blitt brukt for å teste løsningen. Skien vil fortsatt være «hub» for utvikling og sammensetning av de første hallene.

Selskapet er i dialog med Oslo Lufthavn for å gjøre forprosjektering for et anlegg som kan stå klart i 2022. Det er i første omgang dette anlegget Flyr vil benytte.

- Vi er svært tilfredse med at Flyr som første flyselskap ser potensialet i løsningen vi tilbyr og har tatt beslutningen om et mål om å inngå en avtale med oss. Vi har hele verden som nedslagsfelt og mulige kunder er ikke bare kommersielle flyselskaper, men også flyplasser og flyfraktselskaper. I tillegg vil militær luftfart kunne benytte seg av våre tjenester, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

Tilpasset flyvask gir en renere flåte som gir mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2 (Osloairports.com)

«Vaskehall» reduserer utslipp og kostnader
I dag tar manuell fjerning av is og snø på flyet før avgang lang tid. Mange flypassasjerer har frustrert måttet erkjenne at forsinkelsen er et faktum når snøen laver ned utenfor vinduet. Slike forsinkelser vil det blir færre av med den automatiserte løsningen fra MSG Aviation. Automatisert avising utført i en hall bidrar til raskere avvikling, mindre køkjøring, redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad av avisingsvæske og dermed mulighet for gjenbruk av avisingsvæsken.

Hyppigere og tilpasset vask gir en renere flyflåte som resulterer i mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Dette medfører også mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. Selskapet har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Vasken vil fjerne urenheter som legger seg i motoren under drift. Samlet sett vil dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent. Ved å vaske flyet hver 26. dag oppnår man en reduksjon i drivstofforbruk på opp mot to prosent.

MSG Aviation jobber også med å utvikle en løsning for teknisk inspeksjon av flyet der det blir scannet mens det vaskes. Under scanningen vil lagrede bilder av flykroppen slik den skal være for å møte sikkerhetskrav fra flyprodusent, myndigheter og flyoperatør bli sammenlignet med flyet som inspiseres av maskinen. Dette vil bidra til å opprettholde eksemplarisk teknisk standard og ikke minst redusere forsinkelser.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart