-->

26. september 2021

Norwegian får klimakvotegebyr på 400 millioner kroner

Norwegian bestrider klimakvotegebyr på 400 millioner (Norwegian)

Miljødirektoratet ilegger Norwegian et overtredelsesgebyr på ca. 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter for utslipp i 2020.
Norwegian bestrider gebyret og ser seg nødt til å få en rettslig avklaring.
annonse


Luftfart er omfattet av EUs system for klimakvoter, som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser på en kostnadseffektiv måte. Alle kvotepliktige virksomheter i hele EØS-området – inkludert luftfart – må levere inn klimakvoter basert på sine utslipp foregående år.

– Det følger av det felles europeiske regelverket at forsinket innlevering utløser et overtredelsesgebyr på 100 euro per manglende innleverte klimakvote. Vi har gjentatte ganger gjort Norwegian oppmerksomme på konsekvensene av at kvoteplikten ikke overholdes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kvotene skal leveres til en felleseuropeisk oppgjørskonto innen fristen 30. april hvert år. Miljødirektoratet har ansvar for å forvalte regelverket om klimakvoter i Norge.

Norwegian bestrider gebyret
Da gebyret ble varslet var den norske rekonstruktøren, Håvard Wiker, i kontakt med både Miljødirektoratet og Regjeringsadvokaten. Her ble det anført at Norwegian var under rekonstruksjon og ikke hadde anledning til å gjøre opp for kvotene og at det sågar kunne medføre straffeansvar for selskapet å gjøre dette. Dette har Norwegian innrettet seg etter.

– Vi er forberedt på å gjøre opp kvotene, men bestrider gebyret og ser at det er nødvendig med en rettslig avklaring, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart