-->

28. september 2021

Sterk fremgang i antall reisende mellom Oslo og Røros

Fler og fler reiser mellom Oslo og Røros (Ørland kommune)

Søndag 29. august startet Air Leap sitt nye ruteprogram på ruta som binder sammen Røros med Oslo Lufthavn. Ruteendringen brakte med seg et nattparkert fly på Røros i tillegg til teknisk vedlikehold ved flyplassen. 

annonse


Avgangstidene er nå tilpasset slik at de som skal reise til Oslo om morgenen kan reise kl 07:00 og tilbake på ettermiddagen til fornuftige tider. Nattparkert fly vil også bidra til forbedret regularitet på ruta inn i høst- og vintersesongen.
Responsen på forbedringen i rutetabellen har vært god, og vi ser en jevn økning i salget for hver uke som går.
Lars Hjorth-Johansen, salg- og markedsansvarlig for Air Leap i Norge.

På seks uker fra uke 32 i midten av august til uke 38 i september har kabinfaktoren på ruta steget med 75 %, hvilket tilsier at mer enn 1 av 3 flystoler nå er booket i snitt per uke. Vi merker oss også at flere aktører i Røros-regionen har innestående bestillinger med Air Leap gjennom hele høsten og vi håper å få enda flere lokale gjester om bord fremover, sier Hjorth-Johansen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart