-->

13. oktober 2021

Flyr satser på fabrikknye fly fra Boeing

Får seks fabrikknye fly av typen 737-MAX 8 levert neste år (illustrasjon Flyr)

Flyr signerte tirsdag en intensjonsavtale med Air Lease Corporation (ALC) om seks fabrikknye 737-fly fra Boeing. Flyene er av typen 737-MAX 8 og leveres direkte fra Boeingfabrikken til Flyr i løpet av første halvår 2022.
annonse
Flyr tar et nytt og viktig steg i retning en bærekraftig utvikling med innfasing av den aller nyeste flyteknologien med de laveste miljøutslippene og drivstoffkostnadene. I snitt bidrar den nye flytypen med en utslippsbesparelse på opp mot 14 prosent sammenlignet med tidligere modeller.

Det ligger også i avtalen en opsjon om ytterligere fire fly med levering i 2023.

- Beslutningen om å velge nyeste generasjon fabrikknye Boeingfly er helt i tråd med myndighetenes mål om en mer bærekraftig utvikling av norsk luftfart. Samtidig er vi glade for å levere på kundenes ønske om å fly de nyeste flyene med de laveste utslippene, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr. Den nye flytypen bidrar i snitt med en utslippsbesparelse på opp mot 14 prosent sammenlignet med tidligere modeller, sier Wikstrøm Frislid.

Bærekraft er en helt essensiell del av Flyrs strategi. Å hele tiden velge de mest klimavennlige løsningene er avgjørende. Som et nyetablert flyselskap, er Flyr det eneste flyselskapet i Norge som betaler for alle utslippene under EUs kvotesystem (ETS), i motsetning til andre aktører som får store fritak basert på historikk.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart