-->

12. oktober 2021

Statsbudsjettet: Fortsatt satsing på luftfart

Transport med fly er viktig i distriktene, sier regjeringen (Widerøe)

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,44 milliarder kroner til luftfart i 2022. – Vi opprettholder satsingen på luftfart fordi transport med fly er viktig i distriktene. Flypassasjeravgiften kommer også tilbake.
annonse


Gode flyforbindelser bidrar til verdiskaping og muligheter til å bo og reise i hele landet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en kommentar til årets statsbudsjett.

Av budsjettforslaget til luftfart er 828,5 millioner kroner satt av til statlige kjøp av regionale flyruter (FOT-ordningen.) Dette innebærer at staten kjøper transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt med et tilfredsstillende rutetilbud, hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

– De regionale flyrutene er avgjørende for å gi befolkningen og næringslivet i distriktene tilgang til regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner. Vi vil ha levedyktige distrikter, og derfor har staten kjøpt flyruter i mange år. Vi ønsker å videreføre dette i 2022 for å sørge for arbeidsplasser over hele landet også etter pandemien, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår å ikke ta utbytte fra Avinor i 2022.

– Pandemien har vært svært utfordrende for norsk luftfart, og vi er klar over at Avinor er i en vanskelig situasjon. Vi mener derfor at det vil være riktig å ikke ta utbytte neste år, slik at selskapet kan komme seg opp på beina etter pandemien, sier Hareide.

Flypassasjeravgiften
I forbindelse med at pandemien brøt ut i fjor, fjernet regjeringen flypassasjeravgiften både for reiser innad i Norge, og fra Norge til Europa, denne foreslås innført igjen fra nyttår.

For en strekning innenriks foreslåes det en økning fra 80 til 85 kroner, mens det skal koste 214 kroner per passasjer å fly fra Norge til Europa. I tillegg kommer det moms på denne avgiften.

Avtroppende regjering regner med at dette kan gi 1.6 milliarder kroner ekstra til statskassen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet som nå skal danne ny regjering har vært kritiske til Flypassasjeravgiften så lenge de har sittet i opposisjon til Solberg-regjeringen.


Bevilgningen på 1,44 milliarder til luftfart foreslås fordelt slik:
  • 828,5 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter (FOT)
  • 269,1 millioner kroner til Luftfartstilsynet
  • 200 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn i Bodø
  • 94,5 millioner kroner til Statens havarikommisjon.
  • 50 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn ved Mo i Rana

– Bevilgningen til Luftfartstilsynet er en økning på om lag 14 millioner kroner sammenlignet med 2021. Økningen er hovedsakelig knyttet til tilsynets arbeid på droneområdet. Det blir stadig flere droner i Norge, og droneoperatørene utfører nye og mer krevende operasjoner. Luftfartstilsynet må være rustet til jobben med å utstede tillatelser og føre tilsyn i årene som kommer, sier Hareide til slutt.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart