-->

7. oktober 2021

Starter test av nytt bagasjeanlegg

Testarenaen til Avinors nye bagasjeanlegg på Gardermoen (Avinor)

Utenfor pir nord på Oslo lufthavn har det kommet opp et enormt telt, som måler 35x45 meter. Du som skal ut å reise har kanskje sett det, og lurt på hva i all verden som er på gang her?
annonse


En helt ny måte å tenke bagasjehåndtering
Det er intet mindre enn testarenaen til Avinors nye bagasjeanlegg, og markerer starten på den nye reisen for bagasjen på Oslo lufthavn. I det som også kalles et verifikasjonstelt, skal driftskonseptet testes for å kvalitetssikre samspillet mellom design, utstyr, logistikk og manuelle prosesser.

− Det nye bagasjeanlegget baserer seg på innovativ teknologi og en ny måte å tenke bagasjehåndtering på, som vil gi handlerne en helt ny hverdag. I stedet for å vente på at bagasjen kommer til dem, vil de kunne bestille bagasje i forbindelse med ulike flighter, og styre logistikken selv. Det vil forbedre, effektivisere og endre måten de jobber på. Nå starter prosessen med å teste ut alle stegene, og sikre at alt flyter som det skal når anlegget kan tas i bruk i 2024, sier Wilhelm Otnes, som leder prosjektet konseptverifikasjon.

Han forteller at det nye systemet skal bestå av åtte lasteceller, hvor hver av dem inneholder en arbeidsposisjon for hurtiglasting av traller og konteinere. Her skal 90 prosent av all bagasje håndteres. En ytterligere posisjon skal håndtere det resterende volumet. Det gamle bagasjeanlegget hadde betydelig flere arbeidsposisjoner, noe som betyr at det nye anlegget bidrar til mer effektivitet i bagasjehåndteringen og bedre arealutnyttelse. Bruk av halvautomatisk lasteutstyr vil bety betydelig færre tunge løft og tilhørende forbedret HMS, i tillegg til mer tid for kvalitetssikring i prosessen.

− Installeringen av et nytt bagasjeanlegg på Oslo lufthavn markerer startskuddet for en helt ny måte å tenke bagasjehåndtering på, og utviklingen av et større system for oss i fremtiden, sier Wilhelm.

Det nye bagasjeanlegget dimensjoneres for å håndtere 3.000 kolli på avgang per time, og skal forberedes for en fremtidig utvidelse til 4.300 kolli. I tillegg skal anlegget kunne prosessere 2.800 kolli per time på ankomst, med en fremtidig utvidelse til 3.600 kolli. Grunnen til en noe større kapasitet på avgang enn ankomst er fordi tallene på avgang inkludere innlands transfer bagasje og transfer utland/utland. Dermed blir det mindre bagasje som leveres inn på ankomst. I tillegg er det en ekstra kapasitet på karusell ni, på 1200 kolli, så totalkapasiteten på ankomst utland vil være 4000 kolli per time. Anlegget skal bestå av et sentralt bagasjelager med mulighet for oppskalering av kapasitet etter behov.

− Vi er spent på å komme i gang med simulert operativ drift, og gleder oss til samarbeidet med handlerne, sier Wilhelm.

Fremskyndet prosessen under koronakrisen
Det endelige byggevedtaket for anlegget planlegges i første halvdel av 2022. Det skal drives side om side, og godt integrert, med det andre bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. BEUMER Group er valgt som strategisk samarbeidspartner på prosjektet, som er fremskyndet fordi det oppsto et gunstig vindu for å komme i gang med utvikling og testing under koronakrisen. Samtidig sparer det Avinor for rundt 700 MNOK i kostnader og reduserer risikoen i prosjektgjennomføringen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart