-->

6. oktober 2021

SAS-piloter varsler søksmål

SAS-piloter i Parat varsler søksmål mot selskapet (Wikimedia)

SAS-pilotene i Parat mener SAS bryter inngåtte avtaler ved å sette ut deler av produksjon til andre flyselskap. Leder for SAS-pilotene, Jan Levi Skogvang, mener SAS også bryter inngåtte avtaler når SAS oppretter datterselskaper for å organisere seg bort fra dagens ansatte i selskapet.
annonse


Pilotene har en avtale med SAS, der det er en grense på 13 prosent av selskapets produksjon som kan settes ut til andre flyselskap. 87 prosent av SAS flygningene må med andre ord, utføres med SAS 'egne fly og ansatte.

– Våre beregninger viser at SAS nå setter ut en vesentlig, og mye større del av flygningene til andre, nyopprettede flyselskap. Det var aldri hensikten. Det fører til at våre oppsagte SAS kollegaer ikke får jobben sin tilbake. Dette mener vi er moralsk helt forkastelig og totalt uakseptabelt sier Skogvang.

  
SAS forsøk på å organisere seg bort fra inngåtte avtaler
Pilot-lederen mener også at etableringen av datterselskapene, SAS Connect og SAS Link, berøre den samme avtalen mellom partene.

– SAS forsøker å organisere seg bort fra inngåtte avtaler og gjennom dette kvitte seg med dagens ansatte. SAS mener de fritt kan opprette så mange flyselskap de ønsker, uten at dette berører dagens SAS-avtaler. Dette mener vi både er umoralsk og er et brudd på inngåtte avtaler, sier Skogvang.

Parat-advokat Christen Horn Johannessen bekrefter at det nå er sendt varsel om søksmål til SAS.

– Vi mener det er SAS som konsortium som selger billettene til alle flygningene. Alt billettsalg gjort av SAS Konsortiet har da også en forbindelse til de avtaler som er inngått med våre medlemmer. SAS Konsortiet er derfor bundet og begrenset av disse avtalene, sier Horn Johannessen.

Les også:  Parat kritisk til dansk fagforening  

En kamp for alle SAS-ansatte
Leder for kabinansatte i SAS, Martinus Røkkum, støtter sine kolleger i cockpit fullt ut.

– Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte og alle andre ansatte i SAS. Er det SAS som utfører egen produksjon har vi jobb, er det andre innleide flyselskap som flyr for SAS har vi ikke jobb. Saken som nå utkjempes er viktig for alle SAS-ansatte, uavhengig av hvilken forening de er organisert i og uavhengig av hvilken jobb de i dag utfører, sier Røkkum.

Onsdag kveld er det ikke kommet noen tilbakemeldinger eller kommentarer fra SAS angående det varslede søksmålet fra Parat.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart