-->

10. januar 2022

Avinor: Fortsatt svært krevende tider for luftfarten

Antall passasjerer på Avinors lufthavner økte med 10 prosent i 2021 (Illustrasjonsfoto)

Totalt reiste 22,4 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner i 2021. Det er en vekst på 10 prosent sammenlignet med 2020.
annonse


Størst var veksten på Bergen lufthavn, som økte fra 2,7 millioner passasjerer i 2020 til 3,2 millioner i 2021. På Oslo lufthavn var det en økning på 4 prosent for 2021 totalt sett sammenlignet med 2020, fra 9 millioner til 9,4 millioner reisende.

− Det er fortsatt svært krevende tider for luftfarten, med mye usikkerhet rundt hvordan pandemien vil utvikle seg videre. Selv om vi ser en oppgang i antall passasjerer og flybevegelser har vi samlet sett for 2021 en kraftig nedgang i både trafikkinntekter og kommersielle inntekter som følge av færre passasjerer og flybevegelser, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

− Gjennom sommer- og høstsesongen så vi en økning i reiseaktiviteten, som følge av økt vaksineringsgrad og lettelser i reiserestriksjoner. Dette så vi falle mot julen, da det ble innført nye restriksjoner som følge av omicronutbruddet, sier Foss.

Antall flybevegelser økte med 8 prosent fra 2020. Flygninger til og fra offshoreinstallasjonene fortsetter å gå som normalt. Samtidig fortsetter også trenden med flere dedikerte fraktfly som vi så i 2020. Totalt økte frakt og post med 10 prosent fra 2020 til 2021, til 217 000 tonn.

I årets siste måned økte passasjertrafikken med 113 prosent sammenlignet med desember i fjor. Sammenlignet med 2019 lå juletrafikken (uke 52) 44 prosent lavere i 2021. Antall innlandspassasjerer var 32 prosent ned, mens utland var 60 prosent ned.

Målt mot 2019 er nedgangen i den totale passasjertrafikken for 2021 på 59 prosent.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart