-->

28. februar 2022

Norsk luftrom stengt for russiske flyvninger

I dag morges stengte norsk luftrom for russiske fly (Pulkovo Airport)

I dag Klokken 09.15 ble det innført et flyforbud for russiske flyvninger over norsk luftrom, det opplyser Luftfartstilsynet i en pressemelding. Eventuelle brudd på flyforbudet ansees som en krenkelse av norsk luftterritorium og norsk suverenitet.


Luftfartstilsynet har i dag vedtatt en forskrift om opprettelse av et restriksjonsområde, og det er sendt ut beskjed om dette til luftfartsaktørene gjennom en NOTAM (Notice to airmen).

Restriksjonene vil gjelde for alle fly operert av russiske flyselskaper, inkludert der det foreligger code-sharing med andre flyselskaper, og uavhengig av om flyene er registrert med russisk eller utenlandsk registreringsmerke.

I tillegg vil restriksjonene gjelde for ethvert fly eid, innleid (chartret) eller på annen måte kontrollert av russiske statsborgere eller selskaper.

Det betyr blant annet at privatflyene til de russiske oligarkene også har et forbud mor å fly over landet.

Luftfartstilsynet kan etter søknad dispensere fra flyforbudet, for eksempel for humanitære flyginger. Nødlandinger er ikke omfattet av forbudet.

I går, søndag, ble det vedtatt av regjeringen å stenge luftrommet for russiske fly, nå er altså tiltaket iverksatt.

Gjennom helgen er det også blitt klart at EU-landene står samlet om de straffetiltakene som settes i verk mot Russland, som et svar på krigføringen mot Ukraina. Det betyr at alle EU-landene har stengt, eller stenger sine luftrom for russiske flyselskap. I tillegg har et samlet EU vedtatt flere andre straffetiltak som ikke omfatter luftfarten.

Som et svar på disse tiltakene har russerne stengt sitt luftrom for alle flyselskap fra EU, og eventuelt andre land som stenger for Russland.

Flere langdistanse ruter mellom øst og vest vil trolig bli mest skadelidende, da reisetiden kan øke med flere timer, og det fordyrer operasjonene for flyselskapene.

Aeroflots avgang fra Oslo lufthavn i går, var trolig det siste russiske flyet vi så i Norge på en god stund framover.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart