-->

20. mars 2022

Hederspris til det norske passet

Mottok DOGA-merket for design og arkitektur (Catharina Caprino/ Hestagentur)

Det nye norske passet er blitt hyllet fra både fjernt og nært. Nylig mottok det DOGA-merket for design og arkitektur.
Det nye norske passet har ikke gått stille i dørene verken før eller etter lanseringen høsten 2020. Høythengende pris fra Red Dot Design Award. Gull fra The One Show. Gullblyant. Skamros i internasjonale medier. Og nå: Tildeling av DOGA-merket for design og arkitektur.

Reisen begynte helt tilbake i 2014. Da vant Neue Design Studio anbudskonkurransen om å få designe et nytt norsk pass. Forventingene var store. Passet måtte være svært vanskelig å forfalske – samtidig som det skulle ha en tydelig norsk identitet som bærerne kunne kjenne seg igjen i.

Neue Design Studio dykket dypt ned i norsk kultur og historie. De fant en fellesnevner i naturen – enten det er fjell og fjorder eller fiske, vannkraft og reiseliv. En rekke landskapsmotiver fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør ble valgt ut, og disse ble utstyrt med sikkerhetsdetaljer som bare kommer til syne i ultrafiolett lys. Da forandrer hele landskapet karakter – akkurat slik det gjør i virkeligheten når årstidene forandrer seg eller været snur.

– Det overordnede målet for en fornyelse av designet var økt sikkerhet, men det var også viktig at passet skulle ha en sterk tilknytning til Norge og hele det norske folk. Det synes vi designbyrået har fått til på en veldig god måte, sier Bjørn-Eirik Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Passer for alle
Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur mener det nye passet har blitt et identitetsbærende dokument på tvers av alder, kjønnsidentitet, geografi og livssyn.

- Den håndverksmessige kvaliteten gjør ekstra stort inntrykk. Hver minste detalj og hver eneste strek er planlagt, tegnet og justert for hånd. I et oppdrag med mange tekniske begrensninger har designerne lykkes med å forme et detaljrikt landskap som representerer det langstrakte landet vårt, står det i jurykjennelsen.

Fakta
DOGA (Design og arkitektur Norge) er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for bærekraftig omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

DOGA-merket for design og arkitektur, som tidligere het Merket for god design, kan føre sin historie helt tilbake til 1964. I dag løfter utmerkelsen fram virksomheter som bruker design og arkitektur for å skape nytenkende, vakre og funksjonelle løsninger som gir positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

I år er det i alt 13 mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur, i tillegg til tre mottakere av DOGA-merket nykommer.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart