-->

1. mai 2022

Stans i minibanktjenestene på Oslo lufthavn

Oslo lufthavn står uten minibanktjenester (Illustrasjonsfoto)

Som følge av en rettssak vil det bli stans i minibanktjenestene på Oslo lufthavn og Bergen lufthavn fra og med 1. mai 2022. – Dette er beklagelig og ikke en situasjon som er ønskelig for oss, sier konserndirektør for kommersiell styring og utvikling i Avinor, Joachim Lupnaav Johnsen.

Avinor har nylig gjennomført en konkurranse om banktjenester på 10 lufthavner, herunder Oslo, Bergen og Stavanger lufthavner. Etter kontraktene ble tildelt har en av deltakerne i konkurransen tatt ut midlertidig forføyning for Oslo Byfogdembete. At det er tatt ut en midlertidig forføyning innebærer at Avinors adgang til å inngå kontrakt med de tildelte leverandørene i konkurransen suspenderes frem til det tidspunkt retten har kommet frem til en kjennelse i saken.

– En uheldig virkning av forføyningssaken er at Oslo og Bergen vil stå uten banktjenester frem til resultatet av forføyningssaken foreligger. Avinor har vurdert midlertidige løsninger som sikrer et banktilbud til de reisende for en kortere periode, men av flere grunner har ikke Avinor kunnet inngå en slik avtale direkte med en leverandør, forteller kommersiell direktør i Avinor, Joachim Lupnaav Johnsen.

Saken skal opp for retten 10. mai.
For Avinor er det viktig å presisere at DNB, som har hatt ansvar for bankvirksomheten frem til 01.05.22, ikke er en part i denne saken. De har oppfylt sine kontrakter med Avinor på en meget god måte.

Beklagelig situasjon
For de reisende betyr rettssaken at det fra 1. mai 2022 ikke vil være minibanker i drift på Oslo lufthavn og Bergen lufthavn.

– Vi beklager overfor de reisende, dette er selvsagt en situasjon vi skulle vært foruten, sier Lupnaav Johnsen.

– Vi har derimot ikke noe annet valg enn å vente til retten har behandlet saken, i mellomtiden er vi dessverre uten minibanker. Med de konsekvensene det medfører for reisende som ønsker å ta ut valuta, avslutter han.

Begjæringen om midlertidig forføyning ble forkynt for Avinor rett før påskeferien. Det vil deretter bli avholdt en rettsak den 10. mai. Dom i saken kan normalt ventes å ta ca. 1-2 uker etter at saken har vært oppe til behandling.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart