-->

30. mai 2022

Norwegian planlegger kjøp av 50 nye fly

Har inngått intensjonsavtale om kjøp av 50 Boeing 737 MAX 8 fly (Norwegian)

Norwegian har inngått en intensjonsavtale med Boeing om kjøp av 50 Boeing 737 MAX 8. Avtalen inkluderer også opsjon om kjøp av ytterligere 30 fly. De 50 flyene planlegges levert i perioden 2025 til 2028.


Det sammenfaller med utløp av eksisterende leasingavtaler og dermed innebærer en begrenset økning av selskapets flyflåte. Partene har som mål å ferdigstille og signere den endelige avtalen innen utgangen av juni 2022.

Selskapet planlegger å finansiere den utestående balansen av forhåndsbetalinger (Pre Delivery Payments, PDP) med positiv kontantstrøm fra driften. En betydelig andel av flyene vil eies direkte av selskapet, noe som sikrer en optimalisert og balansert finansieringsstruktur. Som et resultat av en endelig inngåelse av denne avtalen anslår Norwegian å bokføre en netto gevinst på omtrent 2 milliarder norske kroner.
– Denne avtalen er en milepæl som åpner for at Norwegian selv vil eie en stor del av flyflåten.
  Totalkostnadene går ned og den finansielle robustheten går opp, og dette gjør at vi vil styrke og befeste vår ledende posisjon i Norden. Avtalen fører til at vi kan tilby kundene å reise med svært moderne fly som i økende grad vil kunne benytte bærekraftig flydrivstoff, sier Svein Harald Øygard, styreleder i Norwegian.

Avtalen viser Norwegians ønske og vilje til å drifte en moderne og drivstoffeffektiv flyflåte. Boeing 737 MAX 8 er omtrent 14 prosent mer drivstoffeffektiv sammenlignet med forrige generasjons fly, og blir en viktig bidragsyter til at selskapet vil nå sin forpliktelse om å redusere utslipp med 45 prosent innen 2030.

– De overordnede vilkårene i avtalen er attraktive for Norwegian, og de passer godt med vår langsiktige flåtestrategi og ruteprogram. Vi kan nå tilby kundene det aller nyeste innen flyteknologi, og de vil få reise med moderne og drivstoffeffektive fly som bidrar til å redusere vårt karbonavtrykk betydelig. Avtalen styrker også selskapets egenkapital, med det resultat at Norwegians soliditet forsterkes, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en pressemelding.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart