-->

11. juli 2022

SAS: Forhandlingene gjenopptas i morgen

SAS og pilotene møtes igjen tirsdag (SAS instagram)

SAS har de siste dagene informert meklerne om at SAS ønsker å gjenoppta meklingen med sikte på å få til nye tariffavtaler og dermed få slutt på den pågående streiken. Pilotene er positive, og tirsdag møtes partene igjen.

Streiken rammer tusenvis av passasjerer daglig og mange SAS-ansatte jobber hardt for å hjelpe de berørte passasjerene. Det er nødvendig at partene i fellesskap får en slutt på situasjonen.

Til syvende og sist er det SAS sin langsiktige konkurranseevne som står på spill i forhandlingene. Vår transformasjonsplan, SAS FORWARD, krever at alle interessenter bidrar, inkludert piloter. Konkurransedyktige tariffavtaler er en forutsetning for å sikre en fremtid for SAS og for alle våre 8000 ansatte.

Klikk og sjekk hvilke SAS avganger og ankomster som er kansellerte 

SAS forstår at fortsatt mekling krever innrømmelser fra begge parter og SAS er villig til å ta sitt ansvar i den prosessen.

Positive piloter
- Vi stiller selvsagt til forhandling. Vi har hele tiden oppfordret SAS til å komme oss i møte og gjenoppta forhandlingene. Pilotforeningene har hele tiden ønsket å finne en løsning. Derfor håper vi nå at SAS kommer med realistiske forslag slik at vi får avsluttet streiken, sier Roger Klokset, leder for SAS-foreningene.

Partene vil som sist møtes igjen i Stockholm.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart