-->

12. juli 2022

Widerøe og Norwegian i tettere samarbeid

Widerøe og Norwegian vil jobbe tettere sammen for å få folk fram (Norwegian)

Norwegian og Widerøe har i dag inngått en intensjonsavtale som innebærer at de to norske flyselskapene vil samarbeide mye tettere på en rekke områder, blant annet billettsamarbeid på hele rutenettet og at passasjerene kan få mulighet til å reise sømløst med begge selskapene.


Bakgrunnen for avtalen er et ønske om å gi et enda bedre tilbud til passasjerene i Norge, skape synergier og en mer effektiv drift. Norge er et svært viktig marked for begge selskaper. Widerøe flyr i hele det norske regionalnettet og Norwegian er en stor aktør på stamrutenettet. En svært stor andel av norske passasjerer er avhengig av både Norwegian og Widerøe for å komme fram til reisemålet sitt.

Historisk at to norske flyselskap finner sammen
- Jeg er svært tilfreds med denne avtalen vi i dag har inngått med Widerøe. Vårt mål er at samarbeidet skal bli til beste for begge selskapers passasjerer, men også våre ansatte. På mange måter er den avtalen historisk, at to norske flyselskaper nå finner sammen. Selv om mye av innholdet ennå er i støpeskjeen har vi hatt en god dialog i flere måneder allerede og diskutert mange ulike områder hvor vi har en felles interesse i å samarbeide, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Etterspurt tilbud
- Dette er en gledens dag for Widerøe og for alle våre passasjerer som er helt avhengig av å fly for å bo og leve i Norge. Med denne avtalen vil våre felles kunder kunne reise i kombinasjon med Norwegian og Widerøe, i både inn og utland. Kombinasjonen av Widerøe’s nettverk langs kysten og i Nord-Norge og Norwegians store tilbud i hele Europa vil skape mange nye reisemuligheter for våre felles kunder.

 - Dette er et tilbud som har vært etterspurt av våre passasjerer i mange år og derfor spesielt hyggelig å kunne dele akkurat nå. Det gjenstår fremdeles et stykke arbeid før vi er helt i mål, men vi jobber godt sammen og har et felles mål om at dette skal gjennomføres så raskt som mulig, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart