-->

12. juli 2022

Avinor: Fortsatt høy aktivitet i luften

4.6 millioner passasjerer reiste via Avinors lufthavner i juni (Avinor)

Totalt reiste 4 639 625 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i juni 2022, en økning på 11 prosent fra mai. Samtidig ser Avinor at aktiviteten er høy for lufttrafikktjenesten, enkelte steder har flybevegelsene passert 2019 nivåene.


Antall reisende til og fra Avinors lufthavner er opp 205 prosent sammenlignet med juni 2021, da tilsvarende tall var 1 521 345. Fra samme periode i 2019 er det imidlertid en nedgang på 11 prosent, da det var 5 189 170 passasjerer.

Trafikkøkningen på passasjersiden fortsetter å være størst innen utlandstrafikken. I juni 2022 var det 1 895 047 som reiste til og fra utlandet på Avinors lufthavner, som er en økning på 28 prosent fra mai i år, da tallet var 1 479 126. Det er også opp 1106 prosent fra juni 2021, da antallet var 157 122. Antall passasjerer var imidlertid fortsatt 18 prosent lavere enn i juni 2019, da det var 2 300 885 som reiste til og fra utlandet.

Antall kommersielle flybevegelser har økt fra 34 585 i juni 2021 til 55 800 i juni 2022, en vekst på 61 prosent. Sammenliknet med juni 2019 var det 3 prosent færre flybevegelser, da antall kommersielle flybevegelser var 57 823.

Høy aktivitet i lufttrafikktjenesten
Til tross for flyteknikerstreik, utfordringer for flytrafikken i Europa og kanselleringer som følge av dette i juni, er aktiviteten i luften totalt sett høy.

− Som tallene viser er vi tett på trafikknivåene fra 2019 for kommersielle flygninger, og når det kommer til antallet flybevegelser ligger dette høyt. Flere steder registrerer vi at vi har flere flybevegelser i 2022 enn i 2019. Det innebærer at det er høy aktivitet på våre lufthavner, sier Joachim Westher-Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart