-->

18. august 2022

Stor økning i forsinket bagasje i sommer

Bagasjekaos i mange ankomsthaller i sommer, her fra Flesland (Heidi Tofterå Slettemoen/Frende Forsikring)

Forsinket bagasje har økt med 40 prosent i sommer, sammenlignet med før pandemien. Køer, kanselleringer og streik får skylda sier skadesjef, som tror på en bedre høst.- Økningen startet i mai og har fortsatt så langt i august, sier han. Bakgrunnen er den turbulente sommeren på europeiske flyplasser etter at trafikken tok seg opp etter pandemien, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen.

Ansattmangelen gjorde at det manglet folk i innsjekk, sikkerhetskontroll, bagasjelevering og ute på bakken ved avgang og landing. I tillegg kom SAS-streiken og flere runder med kanselleringer fra store selskap som for eksempel Lufthansa. Det har ført til stor frustrasjon hos reisende.

Køer og bagasjekaos
- Det har vært lange køer, mange kanselleringer og svært mange som altså har mistet bagasjen sin. Der noen fikk tilbake bagasjen i løpet av noen dager, måtte andre klare seg med det reiseforsikringen dekket i hele ferien, sier Petter Lassen.

Når bagasjen er tapt eller forsinket hjelper en god reiseforsikring deg med innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker slik at ferien ikke stopper helt opp mens du venter på at flyselskapet skal finne den savnede bagasjen din.

Bedre sommer i Norge
I Norge ble mange heller permittert enn oppsagt da pandemien traff. Det har gjort at det har vært mindre kaotisk innenlands i sommer.

- De store problemene for innenlandsreisende i sommer hadde stort sett med SAS-streiken å gjøre, sier Petter Lassen.

Tror på bedre høst
Skadesjefen i Frende tror på bedre tider for de reisende utover høsten.

- Jeg håper og tror at høsten vil bli bedre. Det er færre som skal reise samtidig, noe som vil gjøre at køene går ned. Aktørene har også tiden på sin side til å utdanne og sikkerhetsklarere nye ansatte, sier Lassen i Frende.

- Har du noen råd til de som enda ikke har fått bagasjen sin etter i sommer?

- Meld det til forsikringsselskapet ditt med bekreftelse fra flyselskapet ditt. Det er ulike regler hos ulike selskap, men du har krav på erstatning hvis bagasjen ikke er kommet til rette innen 21 dager.

I ankomsthaller både i Norge og Europa står det fortsatt store mengder bagasje.

- Det blir spennende å se hvor mange som får bagasjen sin utover høsten når alt dette blir sortert, sier han.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage