-->

8. oktober 2022

Flere med feil reisedokumenter nektes utreise

Er du sikker på at du har riktig og nødvendig reisedokumentasjon? (Ill. Sandefjord lufthavn)

Ved Torp har det vært en økning av reisende som blir nektet ombordstigning fordi de mangler godkjent dokumentasjon for innreise til det aktuelle landet. Nå går flyplassen ut med advarsel på egne nettsider.


- Den siste tiden har vi dessverre sett et økende antall tilfeller der reisende blir "denied boarding" - nektet ombordstigning fordi de mangler godkjent dokumentasjon for innreise til det aktuelle landet.

Dette gjelder først og fremst destinasjoner utenfor EU/EØS og Schengen-området. De nye norske ID-kortene, som mange har skaffet seg det siste året, er for eksempel ikke godkjent dokumentasjon utenfor EU/EØS og Schengen-området. Det opplyser Sandefjord lufthavn Torp på egne nettsider.

Forskjelen på pass og ID-kort
  • Passet ditt er både et reisedokument og legitimasjon. Det kan du bruke for å dokumentere hvem du er i alle situasjoner og overalt hvor du reiser.
  • Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land.
  • Kortet med rød ledetekst oppfyller kravene til et reisedokument og kan brukes som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land.

Kilde: Politiet.no

Mange har benyttet sjansen til å skaffe seg nasjonalt ID-kort fordi det har vært køer på mange måneder for å skaffe seg nytt pass, mange pass gikk ut under pandemien. For å i det hele tatt få reist på ferie, valgte flere å gå for et nasjonalt ID-kort som har kortere leveringstid.

Det flere ikke har fått med seg at det finnes to typer nasjonalt ID-kort, et med grønn ledetekst og et med rød ledetekst. Det grønne kan kun benyttes som legetimasjon innenfor Norges grenser. Det røde gir deg såkalt reiserett, dvs at det kan brukes som legitimasjon i andre land.

Det som er viktig å merke seg er at det røde ID-kortet med reiserett ikke er godkjent dokumentasjon utenfor EU/EØS og Schengen-området.

Med feil ID blir du stoppet ved gate, og du kommer altså ikke ombord i flyet og får reist - "denied boarding" - på fagspråket. Å bli nektet ombordstigning gir deg ikke rett på ny reise senere, eller noen form for økonomisk kompensasjon.

Ved Torp lufthavn går ikke alle avganger til andre land innenfor Schengen. Et eksempel på det er Wizz Air sin rute til Tirana, hovedstaden i Albania. Dette landet er ikke med i EU, og feil ID gir bom stopp på flyplassen.

Noe som kanskje er enda ergligere for nordmenn er alle de som skal på fotballkamp eller shopping i Storbritannia. Landet har med Brexit meldt seg ut av EU og de er heller ikke med i Schengensamarbeidet. Med feil ID kan du glemme både pubrunder og fotball i Manchester, og shopping i London.

Schengensamarbeidet omfatter de fleste av EU-landene, med unntak av Bulgaria, Irland, Kroatia, Kypros og Romania. Skal du til Kypros og er norsk statsborger trenger du gyldig pass (de godtar også nødpass), eller nasjonalt ID-kort med reiserett, altså det røde kortet.

Anbefaler reiseside
Ved Sandefjord lufthavn anbefaler de at du besøker traveldoc.aero, dette er en nettside der du oppgir hvor du reiser fra, og hvor du reiser til, samt legger inn informasjon om hvilken reisedokumentasjon du har (pass, id-kort, evt visum etc.)

Du vil da umiddelbart få svar på om du har det du trenger for å gå ombord eller eventuelt hva du mangler. NB: Enkelte flyselskap krever også ordinært pass uavhengig av hvor man skal reise til.

Nettsiden oppdateres av de respektive landenes myndigheter. Den er uavhengig av hvilken flyplass du reiser fra og til.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart