-->

6. oktober 2022

DAT: Halverer tilbudet på Stord, øker til Ørland

Danish Air Transport både kutter og øker i rutetilbudet kommende vinter (Wikimedia)

Danish Air Transport (DAT) vil legge ned flytilbudet mellom Oslo og Stord, fordi de tjener for lite på ruten. Nå øker selskapet kapasiteten mellom Oslo og Ørland i samarbeid med Forsvaret, det redder Stord-tilbudet denne vinteren. 


DAT har lenge signalisert at de kan komme til å legge ned flyruten mellom Oslo lufthavn og Stord luhamn Sørstokken. Dette er en rute de flyr på eget initiativ. Flyplassen på Stord er eid av Vestland fylkeskommune og Stord kommune.

Flyplassen og flyruta har slitt med etterdønningene etter pandemien, og hart ikke fått passasjertallene opp i ønskede volumer for at ruten skal lønne seg økonomisk.

Det har i flere år vært et ønske om å få Oslo - Stord som en del av statens rutekjøp, såkalte FOT-ruter, som betyr at staten kjøper flytjenester.

På regjeringens nettsider kan man lese dette om FOT-rutene:
"Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv. Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten. Disse FOT-rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge".
Per i dag foreligger det ingen planer om å innlemme Oslo - Stord i flykjøpsordningen.

Reddes av Ørland
I dag ble det også kjent at DAT i samarbeid med Forsvaret øker antall avganger mellom Ørland, Oslo og Evenes fra 1. november

En forlengelse av den nåværende avtalen mellom DAT og Forsvaret gjør at rutetilbudet mellom Ørland, Oslo og Evenes øker og ruten mellom Oslo og Stord er sikret i vinter.

 - Vi setter stor pris på tilliten Forsvaret viser oss ved å forlenge avtalen til 1. april neste år, og er samtidig takknemlige for at Forsvaret bidrar til å holde liv i ruten mellom Oslo og Stord, det sier Robert Rungholm, kommersiell direktør i DAT.

Rutetabell Oslo - Stord fra 1. november (flydat.no)

 - Trafikken over Ørland er økende og vi er glade for at vi sammen med DAT har fått til en forbedring i ruteprogrammet gjennom vinteren. Opprettholdelse av et rutetilbud til Ørland lufthavn er viktig for Forsvaret og lokalsamfunnet i Fosen, sier Daniel Hovland, Anskaffelsesleder i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Rutetabell Oslo - Ørland fra 1. november (flydat.no)


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart