-->

25. november 2022

Flyr-sjefen går av

Tonje Wikstrøm Frislid går av som direktør i flyselskapet Flyr 📷 Flyr

Finansdirektør Brede Huser overtar rollen som administrerende direktør i Flyr etter at Tonje Wikstrøm Frislid har valgt å fratre. Wikstrøm Frislid har ledet selskapet siden oppstarten i 2021 og fram til i dag.


- Det har vært et privilegium å få være med å bygge dette fantastiske flyselskapet sammen med bransjens beste folk. Flyr går nå over i en ny fase og jeg har kommet til den tunge beslutningen at det er naturlig for meg å gi stafettpinnen videre. Jeg er stolt over det vi har skapt sammen, og har ståltro på at Flyr kommer gjennom denne krevende tiden og er overbevist om at det norske folk trenger et selskap som tar vare på kundene og de ansatte. Tusen takk til alle som har heiet på oss og på meg, sier Tonje Wikstrøm Frislid.

- Tonje har gjort en formidabel jobb med å bygge en kultur som ivaretar kundene og de ansatte, samt bygget en merkevare som har blitt godt kjent og godt likt. Jeg vil takke Tonje for den solide jobben hun har gjort og ønsker henne lykke til videre, sier Erik G. Braathen.

- Selskapet går nå inn i en ny fase der det det blir avgjørende å styrke selskapets finansielle situasjon. Brede Huser har bred og helhetlig innsikt i selskapet og har den nødvendige gjennomføringskraften vi trenger når selskapet går inn i neste fase. Han har vist en solid evne til å samle gode team som leverer bra i både Flyr og i andre selskap han tidligere har hatt lederansvar, sier styreleder Erik G. Braathen.

- Det har vært både inspirerende og lærerikt å jobbe sammen med Tonje, og framover skal vi beholde den gode kulturen og vennlige servicen vi er kjent for. Jeg ser fram til å jobbe sammen med resten av ledergruppa og alle andre kolleger i Flyr for å bygge framtidas flyselskap, sier administrerende direktør Brede Huser i Flyr, som overtar rollen med umiddelbar virkning og fortsetter i rollen som finansdirektør i en periode fremover.

Brede Huser
  • Huser har vært finansdirektør i Flyr siden oppstarten i 2020.
  • Huser har mer enn 19 års erfaring fra flyselskapet Norwegian hvor han i perioden 2006 – 2015 hadde ledende stillinger i økonomiavdelingen før han i 2015 ble direktør for Norwegian Reward.
  • Huser har også jobbet innen finans i Orkla, Arthur Andersen og Ernst & Young.
  • Han er utdannet på BI og har en master i finansvitenskap.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart