-->

5. november 2022

Luftfartstilsynet: Ny bot til SAS for manglende tilbakebetaling

SAS får ny bot for manglende tilbakebetaling etter streiken i sommer 📷 Wikimedia

For to uker siden fikk SAS en bot av Luftfartstilsynet for ikke å ha betalt tilbake til sine kunder etter streiken i sommer. Nå har samme tilsyn gitt dem en ny bot på 100.000 kroner.


19. oktober mottok SAS en tvangsmulkt fra Luftfartstilsynet på 100.000 kroner, for ikke å ha betalt tilbake til sine kunder raskt nok etter pilotstreiken i sommer.

Etter forskrift om flypassasjerers rettigheter er det krav om at refusjon av billettpris skal tilbakebetales innen syv dager.

Luftfartstilsynet sa i oktober at de har vist forståelse for at dette ikke lot seg etterkomme på grunn av den ekstraordinære situasjonen SAS var i på grunn av en langvarig pilotstreik. Likefullt mener Luftfartstilsynet at SAS burde tilbakebetale kravene raskere enn det de har gjort.

SAS pilotene streiket i 15 dager, fra 4. - 19. juli i år. Streiken kostet selskapet over 100 milloner om dagen, ca 3700 flygninger var innstilt og omlag 370.000 passasjerer ble rammet.

SAS fikk ti dager av tilsynet til å betale tilbake, det greide de ikke, og nå har Luftfartstlsynet gitt en ny bot.

Dette kommer frem i et vedtak som TV 2 har fått tilgang på:

«Vedtaket gjelder for perioden 1. november til 11. november 2022. For at Luftfartstilsynet skal kunne vurdere om tvangsmulkten videreføres etter denne perioden, skal Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden rapportere oppdatert status medio uke 45 innen fredag 11.november 2022 kl. 16», står det i vedtaket.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Bjerve Sund, sier til E24 som også har omtalt saken:
 - det er de mer komplekse erstatningssakene som gjenstår, det vil si saker der passasjeren blant annet har utlegg til hotell, mat og alternativ transport.

- Disse må behandles individuelt og delvis manuelt, og det tar tid sier hun, og understreker at alle som har krav på erstatning fra SAS naturligvis skal få det.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart