-->

3. november 2022

Økning i reiseskader, eldre risikerer millionregning

Har du en underliggende sykdom? Sjekk forsikringen ekstra nøye før du reiser på ferie 📷 Shutterstock/NTB

Reiseskadene på full fart oppover, forsikringsselskap minner om fallgruven legen ikke tenker på. Eldre risikerer millionregning etter ferieturen.


If og Europeiske Reiseforsikring opplever stor pågang i antallet reiserelaterte henvendelser - spesielt dersom man ser i forhold til samme periode i fjor.

Aldersgruppen fra 60 og oppover står generelt for rundt halvparten av utbetalingene knyttet til sykdom på reise. Andelen øker naturlig nok i takt med alderen.
- Selv om denne gruppen kun står for ca. en av fire skadesaker til vår alarmsentral, utgjør summen av disse over halvparten av de totale utbetalingene. Da sier det seg selv at dette er kostbare hendelser, og vi unner ingen å sitte igjen med regningen selv.
Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring


- Det er selvfølgelig utrolig gledelig å se at nordmenn igjen skaper nye reiseminner, og ekstra hyggelig at mange eldre oppsøker varmere strøk utenfor høysesong. Samtidig ønsker vi å minne om en økonomisk fallgruve vi ikke ønsker at de reisende skal havne i. Forverring av eksisterende eller underliggende sykdom kan være en slik, sier Handeland.

En forsikring er til for å kunne dekke akutte og uventede hendelser. Eksempler på dette er akutt sykdom eller skader, forsinkelser, tyverier og ran.

Les også: Nå vil vi ha fastprisavtale på ferien 

- Hvis man har en eksistrerende eller underliggende sykdom, og denne skulle bli forverret på reisen, kan man risikere å bli sittende igjen med regningen for behandling og eventuell hjemtransport selv. Og dette til tross for at legen har gitt klarsignal før avreise. Vi ser jevnlig eksempler på saker der disse utgiftene havner i millionklassen, sier Handeland.

Legens klarsignal er ikke nok
- Legen din ser på helsetilstanden din der og da, og har ikke det økonomiske eller forsikringstekniske perspektivet - naturlig nok. Derfor oppfordrer vi alle som har en underliggende sykdom, uansett alder, til å kontakte våre kompetente sykepleiere før avreise. Da får man en avklaring på hva forsikringen dekker og ikke, samt gode råd, sier Handeland.

Les også: Dette misforstår nordmenn på reise 

- Vårt mål er ikke å begrense reiseaktiviteten eller å legge en demper på feriestemningen, men vi mener det er utrolig viktig at kundene vet hva de har å forholde seg til før avreise, sier Andreas Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart