-->

7. desember 2022

Tror på bransjeoverskudd neste år

IATA tror på overskudd for flyselskapene neste år 📷 Avinor

Flyselskapenes internasjonale sammenslutning, IATA, forventer at selskapene kommer tilbake med overskudd neste år. Det er mange grunner til å være optimistisk, sier generaldirektøren.

Noen svært utfordrende år under koronapandemien med store underskudd som resultat vil trolig bli erstattet av mer positive resultater i 2023.

Dette forventes av IATA, som ser trender for at den globale luftfartsindustrien vil bli lønnsom igjen på nyåret, ettersom flyselskapene reduserer tapene i år.

Det skriver IATA i en pressemelding.  

Dermed er det ventet at flyselskapene samlet vil levere et lite nettoresultat på 4,7 milliarder dollar i 2023, med inntekter anslått til 779 milliarder dollar. Det blir det første nettoresultatet siden 2019, da resultatet ble 26,4 milliarder dollar.

I 2022 forventes flyselskapenes totale nettotap å bli 6,9 milliarder dollar, som er betydelig bedre enn realiserte tap i henholdsvis 2021 og 2020. Disse to koronaårene endte opp med tap på hhv 42 og 137,7 milliarder dollar 

Generaldirektøren i IATA, Willie Walsh, sier at motstandsdyktighet har preget flyselskapene under koronakrisen. Og at dette nå gir overskudd neste år.

 - Når vi ser frem mot 2023, vil det økonomiske oppsvinget ta form med det første industrielle overskuddet siden 2019. Dette er en stor prestasjon gitt omfanget av den økonomiske og økonomiske skaden forårsaket av regjeringspålagte pandemiske restriksjoner, sier han.

Generaldirektøren påpeker imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå etter pandemien. Mange flyselskaper sliter fortsatt med blant annet høye kostnader, inkonsekvent statlig politikk og ineffektiv infrastruktur, heter det.

I 2022 forventes det globale antallet passasjerer å lande på 70,6 prosent av nivået fra før pandemien. Basert på dette tallet er det fortsatt mye å hente for flyselskapene rundt om i verden.

Flere grunner til optimisme
I løpet av 2023 forventes passasjeretterspørselen å nå 85,5 prosent av 2019-nivået, og dermed er det utsikter til at flypassasjerene vil fortsette å returnere.

 - Til tross for den økonomiske usikkerheten er det mange grunner til å være optimistisk med tanke på 2023. Lavere oljeprisvekst og fortsatt oppdemmet etterspørsel bør bidra til å holde kostnadene i sjakk mens den sterke veksttrenden fortsetter, sier Willie Walsh.

Han understreker imidlertid at flere økonomiske og geopolitiske risikoer i 2023 vil kunne endre bildet, derfor må flyselskapene også løpende følge med på situasjonen.

 - Oppgaven for flyselskapsledelsen vil forbli utfordrende, da nøye overvåking av økonomisk usikkerhet vil være kritisk. Den gode nyheten er at flyselskapene har bygget fleksibilitet inn i sine forretningsmodeller for å kunne håndtere de økonomiske akselerasjonene og retardasjonene som påvirker etterspørselen, sier IATA-direktøren.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart