-->

10. februar 2023

Flytrafikk: En dobling av antall reisende i fjor

Stigende passasjertall igjen 📷 Øystein Løwer/ Avinor

Totalt reiste 44,7 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i 2022. Det er en dobling i flytrafikken målt i antall passasjerer sammenlignet med 2021. Passasjertallet for 2022 er likevel 17 prosent lavere enn i 2019.
"annonse


Flytrafikken i 2022 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 99 prosent sammenliknet med 2021. Antall flybevegelser i 2022 økte med 27 prosent sammenliknet med 2021. Det er en nedgang på 9 prosent fra 2019.
 
– Konsekvenser av endrede reisevaner, usikkerhet som følge av krigen i Ukraina, høy prisvekst, lang bestillingstid for norske pass, økt rentenivå, samt streik og kapasitetsproblemer innen luftfarten bidro til at trafikken ikke er tilbake på nivået den var på før pandemien.
 Abraham Foss, konserndirektør i Avinor


I første halvdel av 2022 var innhentingen sterkest blant ferie- og fritidsreisende, men i siste halvdel var det også en tydelig økning blant forretningsreisende. Ved utgangen av 2022 var andelen fritidsreisende og forretningsreisende ganske likt bak nivået i 2019.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart