-->

4. februar 2023

Widerøe ser lyst på det nye året

Widerøe er optimister for det nye året tross mange usikkerhetsmomenter 📷 Morten Larsen/ Widerøe

Widerøe starter året med en vesentlig bedre januar enn i fjor, da januar 2022 var betydelig preget av Omikron-utbruddet på toppen av naturlige sesongsvingninger. Produksjonen er opp 2,9%, samtidig som antall passasjerer er opp med 24% i januar 23. Dette gir positive utslag på resultatet.


Widerøe er fornøyd med salget i januar. Etterspørselen ble som forventet, og bedre enn fryktet. Til tross for strammere økonomi tyder dette på at passasjerene fremdeles prioriterer ferie og fritidsreiser og heller kutter ned på andre ting. Det er imidlertid fremdeles utsikkerhet knyttet til om etterspørselen vil holde ut vintersesongen.

Forventningen om en sterk sommer har ikke endret seg i januar. Det er imidlertid fremdeles mange usikkerhetsmomenter slik som rentebane og energipriser som fremdeles kan påvirke etterspørselen på kort sikt.
- Starten på året er godkjent, i totalmarkedet er det en langt bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i januar, og overkapasiteten er redusert sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Widerøe’s kabinfaktor er opp med nesten 10 prosentpoeng (57.2%) sammenlignet med fjoråret, og det får vi si er godkjent i en tradisjonelt svak vintermåned.
Konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe

Januar har vært en krevende driftsmåned preget av mye dårlig vær og mange vinterstormer. Dette påvirker både regularitet og punktligheten i selskapet. Delesituasjonen er fremdeles krevende, og Widerøe jobber kontinuerlig for å bedre leveransesikkerheten og korte ned liggetid på fly som er inne til vedlikehold.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart