-->

3. mars 2023

Flytoget forsvinner trolig i 2028

Flytoget kan bli lagt ned i 2028, her fotografert på Skøyen i 2021 📷 osloairports.com

Fredag ble det klart at Vy skal drifte togene på Østlandet de neste ti årene, det bekrefter Jernbanedirektoratet. For Flytoget tyder alt på at det blir et punktum for hele driften.
annonse


Etter forhandlinger med Flytoget og Vy, vil Jernbanedirektoratet inngå avtale med Vy om å kjøre persontog på hele Østlandet.
Dette er i sum den beste løsningen for både passasjerene og staten.
Jernbanedirektør Knut Sletta

I fjor vår fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å direktetildele persontogtrafikken på Østlandet. Jernbanedirektoratet har forhandlet med Vy og Flytoget, og har nå konkludert med at Vy hadde det beste tilbudet.

– Avtalen gjelder for ti år, og vil over tid gi et bedre tilbud til passasjerene på hele Østlandet. Både Flytoget og Vy har levert solide og godt gjennomarbeidede tilbud, og vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger underveis, sier Sletta i en pressemelding fredag.

Lavest pris ga størst utslag
Tilbudene fra Vy og Flytoget ble vurdert i forhold til kundetilfredshet, rutetilbud og pålitelighet, i tillegg til kostnader for staten, gjennomføringsrisiko og effektiv utnyttelse av infrastruktur. Trafikken på Østlandet er fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget ble invitert til å forhandle om Østlandet 2, mens Vy først ble invitert til å forhandle om Østlandet 1 og senere om begge avtalene samlet.

Begge selskapene skårer høyt på kvalitet, pålitelighet og kundetilfredshet, mens Vys tilbud om begge avtalene var det billigste. Vy ble også vurdert som det beste alternativet med tanke på risiko for en god gjennomføring.

– Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner lavere enn summen av tilbudene fra Vy og Flytoget for henholdsvis Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget kom bedre ut på noen parametre, men pris ble utslagsgivende, sier Sletta.

artikkelen fortsetter under annonsen


Overrasket og skuffet
- Vi er veldig overrasket og skuffet over dette. Vi mener at både staten og de togreisende nå går glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen. Flytoget ga et tilbud hvor vi la opp til en vesentlig forbedring av togtilbudet med hyppigere avganger og med bedre plass på de togene som går. Flytoget ønsket også å utnytte hele kapasiteten i regionen bedre, inkludert flytogene, for å ta unna noe av passasjertrykket. Dessverre går togpassasjerene på Østlandet nå glipp av dette,sier fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde.

Flytoget vet lite om bakgrunnen for den beslutningen som nå har blitt tatt. Vi vet at Flytoget leverte et rimeligere tilbud på å drifte regiontogene, også kalt Øst 2, enn Vy. Men Vy fikk også mulighet til å gi et tilbud på å drifte Østlandet samlet. Her har Vy gitt en marginalt lavere pris på å drifte Østlandet samlet, sammenlignet med en delt løsning hvor Vy driftet lokaltogene, Øst 1, og Flytoget driftet Øst 2.

- Hadde også Flytoget fått muligheten til å by på Østlandet samlet, er vi overbevist om at Flytoget ville gitt et tilbud som var minst like fordelaktig økonomisk og med et klart bedre rutetilbud enn Vy har tilbudt. Det fikk vi ikke muligheten til, sier Bryde.

Nå vil Flytoget studere beslutningen fra direktoratet grundig. Det vi vet er at dette innebærer at Flytogtilbudet vil fortsette som i dag de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart