-->

4. mars 2023

Økt kapasitet Oslo - Stord

Danish Air Transport øker kapasiteten mellom Oslo og Stord 📷 Wikimedia

Stord lufthavn har sammen med Danish Air Transport kommet fram til en løsning der kapasiteten økes med tre nye ukentlige rotasjoner mellom Gardermoen og Sørstokken.


Med økonomisk støtte fra eierne våre, Stord kommune og Vestland fylkeskommune ble flyruten Stord-Oslo lyst ut på et anbud gjeldende for 3 måneder. Flyselskapet DAT (Danish Air Transport, red.anm) var eneste tilbyder. Primært ønsket vi oss en ruteplan basert på 12 rotasjoner pr. uke. Ut i fra de økonomiske midlene vi hadde til disposisjon lar dette seg ikke gjennomføre.

Det skriver Stord lufthavn på sine nettsider.

Etter forhandlinger med DAT har vi blitt enige om en ny ruteplan, der flyselskapet øker fra 5 rotasjoner i uka til 8. I ruteplanen har vi fokusert på å få et best mulig tilbud til de reisende. Rutetidene er ikke helt optimale da vi må dele fly med Florø og Ørlandet. Avtalen gjelder fra 27. februar og fram til og med 31. mai. De 3 nye rotasjonene ligger nå i bookingsystemet og gjelder fra og med 20. mars. Flybilletter kan bestilles på dat.dk.

Frekvensøkningen gjelder for følgende flygniger:

Mandager:
Fra Oslo lufthavn kl. 11:50 til Stord lufthavn Sørstokken kl. 12:55
Fra Stord kl. 13:25 med ankomst Oslo kl. 14:25

Onsdager og torsdager:
Fra Oslo kl. 17:40 med ankomst Stord kl. 18:45
Retur fra Stord kl. 19:15 til Oslo kl. 20:15

Vi er takknemlige for det gode sammarbeidet vi har hatt med DAT over lang tid, og at flyselskapet vil opprettholde ruteflygingen mellom Stord og Oslo, og dermed sikre et flytilbud fra Sunnhordland til hovedstaden. Ruteflygingen bidrar også til å sikre den årlige driftsstøtten som lufthavnselskapet mottar fra Vestland fylkeskommune.

Lufthavnselskapet jobber nå aktivt mot Samferdselsdepartementet for å sikre at Osloruta blir inkludert i de statlige FOT-rutene (Forpliktelser til Offentlig Tjenesteytelse, red. anm).
Det vises her til vedtak i Transport- og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget der komiteen ber om at regjeringen innenfor rammene for FOT-ruter i statsbudsjettet for 2023, går i dialog med Stord lufthavn og Stord kommune for å se på mulighetene for å etablere et tilstrekkelig FOT-anbud.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart