-->

5. mars 2023

Militærøvelse regulerer sivil drone- og flytrafikk

Militærøvelse regulerer dronebruk 📷 Forsvaret

Under øvelse Joint Viking i mars 2023 vil store deler av Nord-Norge og Trøndelag være underlagt restriksjoner for sivil flyvning. Dette inkluderer også sivil droneflyvning.
annonse


Joint Viking er en norsk vinterøvelse som holdes annethvert år. I mars 2023 skal 20 000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge. Hovedaktiviteten vil finne sted i Troms i perioden mandag 6. til torsdag 16. mars 2023.

Dronevarsling gjør hverdagen tryggere for luftambulansen 

Restriksjoner for ubemannede luftfartøy og sivile flyvinger i disse områdene innføres for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. For eksempel vil det være rundt 50 fly og helikoptre i sving, og for å unngå uheldige situasjoner med blant annet droner, er det innført et forbud.

Kart over områdene hvor restriksjoner gjelder, finnes i AIP AIRAC SUP 01/23 (ekstern lenke).

Merk at flyvning med alle typer sivile droner i disse områdene må godkjennes av Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) minst 72 timer før flyvning starter. Se nederst i saken for hvordan du søker.

Restriksjonsområdene gjelder hele døgnet i perioden fra og med 6. mars til og med 17. mars 2023. Forsvaret vil uoppfordret anmelde alle brudd på restriksjonene til politiet.

Slik søker du om dispensasjon:
  • Send en søknad til Forsvaret på e-post til naoc@mil.no. Denne søknaden må sendes minst 72 timer før den planlagte flyvningen.
  • Søknaden må inneholde følgende:
  • Tidsperiode: planlagt start og slutt på flyvningen, tid i UTC.
  • Flyrute: beskrivelse av planlagt rute, oppgis i koordinater med LAT/LONG i formatet DDMMSS. Du kan også ta med kjente geografiske navn dersom dette er aktuelt for søknaden.
  • Vertikale begrensninger: lavere og høyere høyde oppgis i fot
  • En skisse over det planlagte flyområdet eller ruten.
  • Type luftfartøy: for eksempel fly, helikopter eller UAS (droner)
  • Registreringsnummer og/eller callsign, dersom dette finnes.
  • Beskrivelse av aktiviteten og årsaken til flyvningen.
  • Kontaktinfo: person/selskap, operatør, telefonnummer vi kan nå deg på.

Vi kan ikke garantere at søknaden innvilges. Flyvningen må ha en viss samfunnsmessig nytte, og det må ikke være annen planlagt militær aktivitet samtidig i det samme området. Det kan være at en offiser fra Forsvaret vil være til stede i forbindelse med flyvningen.

Kilde: Forsvaret

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart