-->

7. mars 2023

Inngår intensjonsavtale om bærekraftig flydrivstoff

Icelandair inngår intensjonsavtale med islandske IdunnH2 om bærekraftig flydrivstoff 📷 Wikimedia

Icelandair og det islandske hydrogenselskapet IdunnH2 har inngått en intensjonsavtale om 45.000 tonn bærekraftig flydrivstoff fra 2028 og utover. Det vil bidra til en ti prosents reduksjon av Icelandairs årlige karbonutslipp.
annonse


Icelandair har satt seg ambisiøse mål om å redusere karbonutslippene sine med 50 prosent per OTK (Operational Ton Kilometer) innen 2030, som et viktig ledd i å nå netto nullutslipp innen 2050. Flyselskapet har allerede gjort fremskritt mot å nå disse målene, blant annet gjennom en ny generasjon med mer drivstoffeffektive fly i Boeing 737 MAX, og nå ved å inngå en intensjonsavtale med det islandske hydrogenselskapet IdunnH2 om leveransen av 45.000 tonn bærekraftig flydrivstoff fra 2028 og utover.

– Med denne intensjonsavtalen ønsker vi å støtte islandske bedrifter som jobber med utviklingen av bærekraftig flydrivstoff på Island. Vi i Icelandair har satt oss ambisiøse mål for å redusere våre karbonutslipp de neste årene, og bruken av bærekraftig flydrivstoff vil spille en viktig rolle på denne reisen for internasjonal luftfart, sier Bogi Nils Bogason, administrerende direktør i Icelandair.

Bærekraftig flydrivstoff er en paraplybetegnelse for flere typer biodrivstoff og lavkarbondrivstoff som kan blandes med «vanlig» flydrivstoff. Det meste av bærekraftig flydrivstoff kommer i dag fra biobaserte ressurser, mens de syntetiske typene - e-drivstoff - er produsert av grønt hydrogen og resirkulert CO 2. Dette er også metoden som IdunnH2 har som mål å utnytte. Gjennom å resirkulere CO 2 forblir mengden i atmosfæren den samme, i motsetning til forbrenning av fossilt brennstoff hvor mengden CO 2 øker. Økt bruk av bærekraftig flydrivstoff er luftfartssektorens mest økonomisk effektive alternativ for å oppnå raske og etterprøvbare karbonreduksjoner på mellom- og langdistanseflyvninger.

– Vi er glade for å ha Icelandair med på laget for å støtte den islandske produksjonen av bærekraftig flydrivstoff. Prosjektet vårt i Helguvík vil føre til kontrollerbare utslippsreduksjoner og økt energisikkerhet, og vi har jobbet iherdig med relevante interessenter for å etablere fordelene ved å ha et slikt anlegg på Island. Vi er glade for at Islands største flyselskap er villige til å støtte utviklingsplanen vår og intensjonsavtalen er et viktig bidrag i å realisere Islands mål om karbonnøytralitet innen 2040, sier Audur Baldvinsdottir, administrerende direktør i IdunnH2.

Island er et ideelt sted for produksjon av e-drivstoff i kommersiell skala, siden øyas strømnett er både konkurransedyktig priset og basert på fornybar energi. Selv om IdunnH2s 300 MW-anlegg er det største prosjektet for e-drivstoff som for tiden er under utvikling på Island, bygger det på flere tiår med lokal erfaring innen hydrogenutvikling og flydrivstoff.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart