-->

8. mars 2023

Nå er det flere skader på reise enn før pandemien

Ulykker på reise kostet i fjor 427 millioner kroner 📷 Illustrasjonsfoto

I 2022 meldte nordmenn nesten 355 000 skader på reiseforsikringene sine.
- Et tegn på at vi er tilbake på normalen.
annonse


Det sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen, om de nye skadetallene fra Finans Norge.

- Det var vært noen unntaksår for reiseglade nordmenn. I 2020 ble det meldt enormt mange skader, nesten 450 000. Da husker vi at så godt som alle reiser ble kansellert. I 2021 var det få som reiste og da sank skadetallet til 169 000. I fjor var vi tilbake til normalen, sier Lassen.

Færre blir alvorlig syke på reise
Men selv om antallet skader i fjor har passert 2019, er ikke erstatningene like høye som før pandemien.

- Erstatningene var totalt 200 millioner kroner lavere i 2022 enn 2019, sier Lassen.

Årsaken til dette er at det var færre som trengte hjelp fra reiseforsikringen på grunn av sykdom i fjor.

- Når noen først blir syke og trenger hjelp på reise blir det fort enormt dyrt, sier skadesjefen.

De sykeste reiser ikke som før
I 2022 kostet sykdom på reise forsikringsselskapene 744 millioner kroner. I 2019 var kostnaden over en milliard.

- Det har en sammenheng med at de eldste eller de med alvorlige underliggende sykdommer fortsatt er litt avventende med å reise til utlandet. Ofte er det knyttet store utgifter til forverring av en eksisterende alvorlig sykdom, sier skadesjefen.

Sykdom på reise kan bli enormt dyrt
Selv om langt færre har blitt skikkelig dårlige på reise det siste året er sykdom på reise likevel den dyreste posten på Finans Norge sin kostnadsoversikt for 2022.

- Det viser at ting skjer plutselig og uventet, også med friske folk. Og hvis du først blir ordentlig syk eller skikkelig skadet på reise, kan det bli dyrt. Vi har sett skader på reise som koster over en million med utenlandsopphold på sykehus og transport hjem, sier han.

Så mye kostet de vanligste reiseskadene i fjor
  • Sykdom på reise – 744 millioner kroner 
  • Avbestilling – 522 millioner kroner
  • Tyveri/tap av reisegods – 427 millioner kroner
  • Ulykker på reise – 427 millioner kroner

Kilde: Finans Norge

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart