-->

7. mai 2023

9 av 10 vil ikke slutte å fly for å skåne miljøet

Mange er villige til å betale ekstra for bærekraftige flyreiser 📷 KLM

I en ny undersøkelse om holdninger til flyreiser og bærekraft på oppdrag fra flyselskapet KLM, sier nærmere 90 prosent av nordmenn at de ikke er villige til å slutte å fly til tross for at det påvirker klimaet negativt.
annonse
Billige pakkereiser til Chania med TripX


I en ny skandinavisk undersøkelse om holdninger til flyreiser og bærekraft på oppdrag fra flyselskapet KLM, sier nærmere 90 prosent av nordmenn at de ikke er villige til å slutte å fly til tross for at det påvirker klimaet negativt.

– Folk vil fortsette å fly siden det ikke finnes et annet alternativ for langdistansereiser. Det hviler et ansvar på oss for å finne gode bærekraftige løsninger i luftfartsindustrien. Derfor må vi jobbe for gode samarbeid, innovasjon og overgang til Sustainable Aviation Fuel (SAF) så raskt som mulig, sier Maria Hagelberg, markedssjef i AIRFRANCE og KLM i Norden.

Har inngått gigantavtale for bærekraftig drivstoff
KLM har nylig annonsert flere mega-avtaler for ytterligere å øke Sustainable Aviation Fuel på sine flyvninger. Gjennom disse avtalene har flyselskapet sikret seg nærmere 5 prosent av målet om 10 prosent SAF på alle flyvninger innen 2030.

– Den vanligste årsaken til at folk ikke er villige til å gi opp å fly er fordi reiselysten er for sterk. En annen faktor som kommer frem i funnene er at forbrukere velger å kompensere for sin klimapåvirkning på andre måter, og de mener heller ikke at det er forbrukerens ansvar å redusere luftfartsindustriens miljøpåvirkning, sier Halvor Gløersen salgsdirektør i KLM Norge.

Regn ut Co-2 avtrykket for din neste reise 

Et flertall av de spurte i de tre landene som planlegger å fly i løpet av 2023 sier også at de ønsker å fly oftere i året som kommer. I Norge og Danmark sier 6 av 10 spurte at de vil fly oftere enn i dag, mens i Sverige er 53 prosent ivrige etter flere reiser.

Mange ønsker å velge bærekraftig
Undersøkelsen viser at 47 prosent nordmenn er villige til å betale mer for bærekraftige flyreiser. Så mange som tre av ti synes samtidig det er vanskelig å ta bærekraftige valg når de bestiller fly.

– Muligheten til å legge SAF til bookingen er der allerede for reisende, men det er tydelig at vi ikke har nådd ut til alle reisende med denne informasjonen. Her må vi sammen med hele bransjen gjøre en bedre jobb for å informere og tilrettelegge for forbrukerne, sier Maria Hagelberg.

I dag driver KLM utviklingen mot en mer bærekraftig luftfartsindustri. Flyselskapet kjøpte nylig 2,4 millioner tonn SAF, og investerer også i modernisering av flyflåten, som i noen tilfeller har redusert utslippene med 25 prosent per passasjer sammenlignet med erstattede fly.

– SAF vil kunne redusere luftfartens miljøpåvirkning betydelig i dag. Utfordringen med SAF, i tillegg til regelverket, er at det er dyrere enn tradisjonelt flydrivstoff og produseres i begrensede mengder. Hvis vi lykkes med å øke etterspørselen vil det produseres mer SAF, og da vil prisen falle, noe som må til for å oppnå en mer bærekraftig luftfart i nær fremtid, konkluderer Gløersen.

Utvalgte funn:
  • Screeningsspørsmål: Syv av ti nordmenn (72 %) planlegger å reise utenlands med fly i år (Sverige 51 %) (Danmark 65 %)
  • Litt over én av tre (35 %) ser ut til å bry seg om klimapåvirkningen av flyreisen når de reiser med fly (Sverige 52 %) (Danmark 34 %)
  • 17 % tar bærekraftige reisevalg når de flyr til utlandet (Sverige 20%) (Danmark 22%)
  • Nesten halvparten av nordmenn (47 %) er villige til å betale mer for bærekraftige alternativer når de kjøper en flybillett, samtidig synes tre av ti nordmenn (28 %) det er vanskelig å ta bærekraftige valg ved bestilling av flybillett
  • Nordmenn (88 %) kan ikke tenke seg å slutte å fly helt på grunn av klimapåvirkningen av å fly. Hovedårsaken (34 %) til at man ikke slutter å fly er fordi trangen til å reise er for sterk og at man kompenserer for klimaet på andre måter i hverdagen.
Undersøkelsen ble gjennomført i februar i år av Novus, på oppdrag fra KLM. Formålet med undersøkelsen er å undersøke holdningene til den norske, svenske og danske befolkningen til bærekraft og flyreiser. Over 1000 nettintervjuer ble utført i aldersgruppe 18-79 år i hvert land.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart