-->

19. mai 2023

Høy etterspørsel og forventninger til flyreiser i sommer

Vi har høye forventninger til sommerens flyreiser 📷 Illustrasjonsfoto


Ferske bransjetall fra IATA viser en stor etterspørsel etter flyreiser denne sommeren. Bookingtallene for reiser i Europa, i perioden mai til september, er allerede nå 40% høyere enn fjoråret.
annonse

Denne sommeren ser ut til å bli travel i Europa, det viser en analyse flyselskapenes internasjonale bransjeorganisasjon IATA har foretatt, ved å se på flyselskapenes bookingtall for perioden mai til september.

Organisasjonen sier at antall bestillinger for perioden totalt sett er 35 prosent høyere enn tilfellet var i 2022. Et isolert blikk på Europa avslører at økningen her ser ut til å være enda høyere sammenlignet med fjoråret.

Ifølge International Air Transport Association (IATA) forventes det en vekst på 40 prosent i Europa, kun overgått av Asia-Stillehavsregionen med 135 prosent og Midtøsten med 43 prosent. Afrika ventes å ligge 36,4 prosent over nivået fra i fjor, mens tallene peker mot en vekst på henholdsvis 21,4 prosent og 14,1 prosent i Latin- og Nord-Amerika.

Forventningene er høye til årets sommersesong
For mange vil dette være deres første reiseopplevelse etter pandemien. Selv om noen forstyrrelser kan forventes, er det en klar forventning om at problemene man sto overfor på noen av de store flyplassene i fjor, som Amsterdam og London, nå er løst.

Flyselskapene møter etterspørselen ved å øke sin kapasitet denne sommeren, og de forventer at flyplassene, grensekontrollene, bakketjenesteselskapene (ground-handling) og leverandører av flynavigasjonstjenester har gjort sine forberedelser til sommertrafikken.

 - I løpet av de neste månedene må alle bransjeaktører levere, det sier Nick Careen, IATAs Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

Passasjerundersøkelse
I tillegg til analysen av bestillinger har bransjeorganisasjonen gjennomført en undersøkelse blant 4700 reisende fra 11 ulike land. De har fått en rekke spørsmål som har dreid seg om deres forventninger til sommeren som kommer.

79 prosent av de spurte svarte at de planlegger en reise mellom juni og august, mens 85 prosent erklærer at det ikke vil være en overraskelse for dem om det blir forstyrrelser i flytrafikken. 80 prosent svarer imidlertid at de forventer en god opplevelse, og at utfordringene som oppsto i kjølvannet av covid-19-pandemien er rettet opp i.

Her er det altså store forventninger både fra passasjerer og flyselskapene, om at problemene i luftfarten fra i fjor er løst, når sommersesongen nå starter for fullt.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart