-->

8. juni 2023

Innenriksflygningene får skylda for høyere klimagassutslipp

Mener utslipp fra innenrikstrafikk øker CO2 utslipp 📷 Illustrasjonsfoto Widerøe

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge i 2022 var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer en nedgang på 0,5 prosent fra året før. Men norske innenriksflyvninger får skylda for økte utslipp.
annonse


De nye tallene fra statistikken "Utslipp til luft" viser en svak nedgang i klimagassutslippene i 2022. Dette følger utviklingen fra året før etter den mer markerte reduksjonen fra 2019 til 2020 på 3,4 prosent.

De fleste hovedkildene til klimagassutslipp hadde svak nedgang i 2022. Ett av unntakene er kilden oppvarming i andre næringer og husholdninger, som økte med 12 prosent sammenlignet med 2021.

– Det ser ut til at de økte prisene på strøm, drivstoff og naturgass påvirket energibruken og dermed utslippene i 2022, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner hos SSB.

– Høye strømpriser i Sør-Norge i 2022 førte til at det ble brukt mer propan og ved til oppvarming, og mindre elektrisitet og naturgass. Flere gamle ovner ble tatt i bruk og bidro til høyere klimagassutslipp fra oppvarming, sier Melby Bothner.

Her kan du regne ut CO2 avtrykket for flyreisen din 

En annen kilde som økte var «Luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner m.m.», hvor utslippene gikk opp 3,1 prosent sammenlignet med året før.

– Det var særlig utslipp fra innenriks luftfart som bidro til den økningen, og som nå nærmer seg nivået vi hadde før pandemien, sier Melby Bothner.

Kilde: SSB Klikk på bildet for større versjon

Til tross for økning i disse kildene var det en nedgang i utslipp fra blant annet industrien, olje- og gassutvinning, energiforsyning og jordbruk, som gjorde at utslippene i sum gikk svakt ned med 0,5 prosent.

Sammenlignet med 1990 viser de foreløpige tallene for 2022 en nedgang i klimagassutslipp på 4,7 prosent. Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, sammen med EU.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart