-->

20. juni 2023

Slik finansierer vi ferien i år

Kun et fåtall av oss finansierer ferien med lån 📷 TUI

En fersk undersøkelse viser at nordmenn i stor grad bruker sparepenger, bufferkonto og lønnsinntekt til å finansiere sommerferien. Kun 2% av de spurte tar opp lån for å dra på ferie.
annonse


Det har vært mange advarsler mot å bruke penger man ikke har og oppfordringer om å sette seg nøye inn i betingelser for avbestilling den siste tiden. Det er selvsagt fornuftige råd. Men Kantars ferske undersøkelse viser at mange nordmenn har sparepenger som de velger å bruke på ferien i år.

Stor oversikt: Disse landene gir mest ferie for pengene  

- De er smarte forbrukere som vet at prisnivået fortsatt er lavere i for eksempel Hellas og Spania enn i Norge, selv om forskjellen ikke er like stor som før. Det virker som vi bestiller reiser vi har råd til og hovedsakelig bruker oppsparte midler og feriepenger, ikke kreditt, det sier kommunikasjonssjef i reiseselskapet TUI, Anne Mørk-Løwengreen.

Slik finansierer vi ferien
Når nordmennene blir spurt om hvordan de skal finansiere sin neste ferie, fordeler svarene seg slik:
  1. Langsiktig sparing/bufferkonto (39 %)
  2. Lønnsinntekt/kredittkort (29 %)
  3. Feriepenger (22 %)
  4. Annet (5 %)
  5. Lån (2 %)
  6. Vet ikke (1 %)
– Nordmenn prioriterer reising høyt etter flere år med pandemi og restriksjoner. Vi ønsker nye opplevelser, sol og bad sommeren 2023. 50 % av nordmennene i undersøkelsen svarer at ferieplanene ikke er påvirket av økonomien i det hele tatt, forteller Mørk-Løwengreen.

14 % er usikre på om de skal endre reiseplanene sine, mens 36 % sier de kommer til å gjøre noen endringer.

Reiser heller på færre ferier enn å droppe utlandet
Av dem som kommer til å gjøre endringer, er det liten vilje til å droppe utenlandsferien helt. Vi er alene i Norden om å foretrekke å kutte ned på antall reiser framfor å velge å feriere innenlands i år.
  • 14% av dem som svarer ja på at reiseplanene endres i sommer, velger å dra på færre reiser.
  • 9% velger å feriere innenlands
  • 9 % velger et rimeligere feriemål
  • 8% velger å dra på en kortere ferie

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart