-->

7. juli 2023

Arbeidstidspress truer flysikkerheten

Flysikkerhetsbyrå og pilotforbund er bekymret for flygende personell denne sommeren 📷 Illustrasjonsfoto

Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA) er ekstra bekymret for flygende personell denne sommeren. Nå har EU-byrået gått så langt som å utstede en Safety Bulletin – altså et sikkerhetsvarsel.I varselet som har gått ut til aktører som utfører tjenester innen luftfart i Europa, trekkes lange skift, og arbeidsuker frem som farlige elementer for flysikkerheten. Leder i Pilotforbundet i Parat, Carl Gilbert Rego, mener varselet er alvorlig, men er ikke overrasket over innholdet.
– Før var 60 timers uke en sjeldenhet, men nå har det dessverre blitt den nye normen.
Stor mangel på piloter har ført til at luftfartsselskapene presser sine ansatte til det maksimale når det gjelder arbeidstider. Selskapene har nå blitt bedt om at planlegging av ekstra lange dager ikke må gå ut over flysikkerheten i sommer.

Mangler kompetanse
EASA skriver videre at mangel på kompetanse innen planlegging, stor utskiftning av personell, og for lite fokus på trening av nye ansatte i administrasjonen utgjør en risiko. Rego mener det økte presset på piloter gir økt risiko for at noe kan gå galt.

– Nå er vi midt i avvikling av sommertrafikken, og alle passasjerer skal vite det er to seriøse og dedikerte piloter på jobb der fremme i cockpit. Likevel, det kommersielle presset på pilotene øker, noe som har resultert i økende fatigue og tretthet blant pilotene, sier Rego.

Må planlegge bedre
Byrået for flysikkerhet har fremhevet ulike bekymringer for flere deler av luftfarten.

Flyselskaper må spesielt se på crewplanlegging, og å unngå arbeid utover maksimal arbeidsdag, skriver byrået i sitt sikkerhetsvarsel for luftfarten. Selv om det er et høyt trafikktrykk i sommermånedene, oppfordrer Rego til å unngå unntaksbestemmelser for merarbeid.

– Det kan ikke være normen at kapteinen skal måtte benytte seg av Captains Discretion – en myndighet fartøysjefen har til å øke maks arbeidstid. Denne skal kun brukes i ekstraordinære hendelser, og ikke som et vanlig arbeidsverktøy benyttet flere ganger i uken, sier Rego.

Forventer at varselet følges opp
Lederen i Pilotforbundet forventer at myndigheter for luftfartsikkerhet i Norge, som Luftfartstilsynet, nå følger opp varselet for ansatte i norsk luftfart.

– Dette er en sterk oppfordring til aktører innen sikker luftfart i Norge, til å ta varselet på alvor, og gjøre en ekstra innsats for at denne ivaretas i norsk luftfart. Sommeren er høysesong, og arbeidstrykket er enormt. Det kan ikke gå på bekostning av sikkerheten, understreker Rego.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart