-->

13. juli 2023

Flytrafikken er økende

Sommertrafikken er i gang - om lag på same nivå som juni i fjor 📷 Eirik Førde/ Catchlight

4,7 millionar passasjerar nytta Avinor sine lufthamner i juni. Dette er 2 prosent fleire enn i juni i fjor, men 8 prosent færre enn juni i 2019, som var det siste normalåret før pandemien. Det har vore om lag 70.000 flyrørsler i mai, 4 prosent over juni i fjor.
annonse


- Sjølv om passasjertala framleis er lågare enn før pandemien, har juni vore månaden med flest reisande i år, seier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

- Det samla talet på reisande aukar i juni samanlikna med juni i fjor, med fleire reisande både innanlands og utanlands. Utanlandstrafikken er den viktigaste drivaren for den positive utviklinga og eit teikn på nordmenn si reiselyst inn i sommarferien, men og eit teikn på kor attraktivt Noreg er som reisemål.

- Juni er den travlaste månaden, med flest reisande på Avinor-flyplassane. Det er framleis høgt trykk på innanlandstrafikken, og nordmenn startar sommarferien sin. I denne krevjande perioden har Avinor opplevd god drift med høg regularitet og punktlegheit, noko som syner at alle involverte aktørar har vore godt førebudd for sommaren, seier Riise.

Flyrørsler
Det var 68 218 kommersielle flyrørsler i juni 2023. Dette er 4 prosent fleire enn i juni i fjor. Om ein samanliknar med juni i 2019, har det vore ein auke i talet på flyrørsler på 1 prosent.

Passasjertal
2 715 790 passasjerar reiste innanlands i juni. Dette er 1 prosent fleire enn i juni 2022. Trafikken utanlands, med 1 992 279 passasjerar, har auka med 5 prosent samanlikna med i fjor, men er framleis 13 prosent lågare enn i juni 2019.

Hittil i år samanlikna med 2019
Om ein samanliknar talet på passasjerar så langt i år med same periode i 2019, ser ein at vi no ligg 12 prosent bak normalåret 2019. Talet på flyrørsler så langt i år er 7 prosent bak 2019.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart