-->

3. juli 2023

Widerøe: har utfordringer innenriks, kutter i prisene

Kutter i prisene for økt etterspørsel i innenriksmarkedet 📷 Widerøe

Dagens trafikktall fra Widerøe viser at fortsatt høy prisvekst, svak norsk krone og rekordhøy rente legger en demper på etterspørselen innenlands også i juni. Framover skal prisene tilpasses et mer prissensitivt marked.
annonse
Søk og bestill billige flybilletter her

Kabinfaktoren er ned med 4,1 prosentpoeng i juni og etterspørselen i sommerferien er noe lavere enn forutsatt. Widerøe har økt kapasiteten i markedet, uten at antall passasjerer har tilsvarende vekst. Resultatet er en svekkelse av kabinfaktoren i juni.

Widerøe fortsetter å justere produksjonen for å tilpasse kapasiteten til den forventede etterspørselen fremover. Starten av 2023 har vært preget av en kraftig svekkelse av den norske kronen og dette har skapt kostnadsutfordringer. Widerøe har ikke lykkes med å sende videre kostnadsøkningene som følge av lav kronekurs, flypassasjeravgift og høy drivstoffpris i prisen på flybilletter.

For å stimulere til økt etterspørsel og kabinfaktor er derfor hyppigheten på salgskampanjen intensivert og prisene tilpasset et mer prissensitivt marked fremover. Vi håper dette vil styrke kabinfaktoren gjennom sommeren.
- Markedet er fremdeles krevende og vi ser at etterspørselen etter flyreiser åpenbart preges av tøffere, økonomiske tider, sier konsernsjef Stein Nilsen. 
 Widerøe var Norges mest punktlige flyselskap i mai, og den gode driftskvaliteten fortsetter inn i juni. Etter den mest krevende vinteroperasjon i Widerøes moderne historie, er vi svært glade for å igjen kunne levere regularitet og punktlighet i verdensklasse til våre kunder i Widerøeland. God driftskvalitet er også av stor betydning for lønnsomheten i selskapet.

Vi fortsetter å tilpasse produksjonen til den etterspørselen som er forventet fremover. I tillegg tar vi en rekke grep for å stimulere etterspørselen for å fylle flyene fremover. Vi håper at de grep som vi tar på kampanjesiden vil få tilbake kabinfaktoren til der den skal være, sier Nilsen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart