-->

12. juli 2023

Widerøe kutter på Torp

Widerøe kutter i tilbudet på Torp 📷 Sandefjord lufthavn | Instagram

Mindre etterspørsel etter flyseter i Norge, gjør at Widerøe må kutte i innenrikstilbudet med totalt 8%. Det vil også gå utover tilbudet fra Torp, der tre av fire ruter får færre avganger allerede fra august.
annonse



Som en følge av lavere etterspørsel etter flyseter mellom norske byer, har Widerøe bestemt seg for å kutte i antall avganger i Norge, med unntak av anbudsruter de flyr på oppdrag fra staten, der er de pålagt å opprettholde dagens tilbud.

Men på andre, kommersielle ruter, kan selskapet øke og redusere tilbudet, alt etter etterspørselen.

I følge sb.no kommer disse kuttene fra Torp:
  • Stavanger reduseres fra tre til to daglige avganger per dag
  • Trondheim reduseres fra tre til en avgang per dag
  • Københavnruten kuttes fra daglige avganger til kun to avganger per uke - fredag og søndag
Tibudet til Bergen består, med fem daglige avganger.

Kuttene mellom Torp og København kommer allerede midt i august, mens for Stavanger- og Trondheimsruten kommer kuttene når vinterprogrammet starter opp i slutten av oktober.

Før helgen ble det kjent at Norwegian kjøper Widerøe for 1,1 milliader kroner.

Markedssjef på Torp, Tine Kleive Mathisen, forteller til avisen at de har god dialog med begge selskapene, og håper at de på sikt kan få til et bredere tilbud fra flyplassen, med de to flyselskapene.

– Norwegian har store baser flere steder i Europa, blant annet i København. Det kan muligens være interessant for oss, sier markedssjefen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart