-->

6. juli 2023

Norwegian kjøper Widerøe

Norwegian kjøper opp Widerøe for en drøy milliard 📷 Widerøe

Norwegian har inngått en avtale med WF Holding AS om å kjøpe Widerøe. Avtalen vil gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Prislapp: 1.1 milliarder kroner.
Søk og bestill billige flybilletter her

For norske passasjerer vil tilbudet bli forbedret blant annet ved at Widerøes omfattende regionale rutenett og Norwegians nasjonale og internasjonale ruter knyttes tettere sammen, slik at kundene kan reise sømløst i begge nettverkene. Widerøe dekker mer enn 40 små og mellomstore flyplasser over hele Norge, i tillegg til noen større flyplasser i Europa. Norwegian på sin side flyr over 300 ruter til 114 reisemål i Norden og Europa.

Selskapene utfyller hverandre
– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie. Vi er to norske flyselskap som har levd side om side i mange år, og til sammen kjenner vi luftfartsmarkedet i landet svært godt. Nå vil vi sammen skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer, og vi ser frem til at kundene kan reise enkelt og sømløst på tvers av rutenettverkene våre, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

De to selskapene har i liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre godt. Av til sammen 107 ruter i Norge (Widerøe 85 og Norwegian 22), er kun fem overlappende, ruter som alle betjenes med standard jetfly.

Norsk luftfartshistorie
Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern, med hovedkontor i Bodø og administrasjonskontor i Oslo. Selskapet har en flyflåte bestående av i underkant av 50 fly og en markedsandel på norske innenriksruter på rundt 20 prosent målt ved antall passasjerer.

Les også: Widerøe: har utfordringer innenriks, kutter i prisene  

– Widerøe har en snart 90 år lang historie, og vi er garantisten for et fungerende rutenett i Distrikts-Norge. Selv om vi har et solid fotavtrykk i Norge, er vi mindre i en internasjonal sammenheng. Et svært høyt, norsk avgiftsnivå i kombinasjon med en tøff, internasjonal konkurranse gjør det vanskelig for et lite, regionalt flyselskap å klare seg uten en sterk partner. Vi er derfor svært glade for at vi har funnet sammen med Norwegian, og at vi får en industriell eier som ønsker å utvikle selskapene videre. Vi er overbevist om at denne løsningen er til beste for Widerøe, for våre ansatte, og ikke minst for kundene våre, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

– Avtalen vil sikre et enda bedre tilbud til passasjerene i Norge, tilrettelegge for en mer effektiv drift som legger grunnlaget for å en sterk, norsk luftfartsindustri med norske arbeidsplasser og ryddige arbeidsvilkår. De to selskapene kan sammen med norske reiselivsbedrifter ha større muligheter til å utvikle norsk turisme. Vi skal sørge for at alle passasjerer får et komplett tilbud, blant annet med vårt attraktive Norwegian Reward lojalitetsprogram, sier Karlsen.

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler. Widerøe vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap.

Den avtalte prisen Norwegian skal betale for aksjene i Widerøe er 1 125 millioner kroner. Endelig pris vil være avhengig av visse vilkår, blant annet justering for Widerøes lønnsomhet i 2023.

Må godkjennes av konkurransetilsynet
Før oppkjøpet blir en realitet må Konkurransetilsynet godkjenne handelen.

– Dette er et oppkjøp som er meldepliktig til konkurransetilsynet, det betyr at selskapene må sende en redegjørelse av oppkjøpet til konkurransetilsynet, så skal vi vurdere hvordan dette påvirker konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Hvis vi kommer til at det fører til en vesentlig svekkelse av konkurransen, så har vi anledning til å stoppe oppkjøpet, sier Gjermund Nese avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, til NRK.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart