-->

2. august 2023

Andøya lufthavn har fått ny operatøransvarlig

P3 Orion ved Andøya flystasjon 📷 Onar Digernes Aase / Forsvaret

Det er ikke hverdagskost at norske flyplasser får ny eier eller operatøransvarlig. I går overtok Avinor lufthavnoperatøransvaret for Andøya lufthavn. Dette skjer etter avtale mellom Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
annonse

OSLO - BARCELONA ER OGSÅ PÅ SALG!

Bakgrunnen for at Avinor overtar lufthavnoperatøransvaret, går tilbake til Stortingets behandling av Langtidsplanen for Forsvaret i november 2016, der det ble besluttet at Andøya flystasjon skulle utfases, og at Forsvarets overvåkningsfly skulle ha base ved Evenes. Avinor fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet i oktober 2022, å starte arbeidet med å overta driftsansvaret for Andøya lufthavn, Andenes (ANX).

- Etter en prosess mellom vår eier, Samferdselsdepartementet, og med Forsvarsdepartementet, står Avinor klar til å overta lufthavnoperatøransvaret ved Andøya lufthavn fra i dag, 1. august, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for Divisjon Regional Lufthavner i Avinor.

Inntil videre er det fortsatt Forsvaret som eier Andøya lufthavn. Som en del av den inngåtte driftsavtalen vil Avinor kjøpe tjenester fra Luftforsvaret i en overgangsperiode.

Flyplassen ligger i følge Wikipedia på Andøya ved Andenes i Nordland fylke. Andenes er administrasjonssenteret og det største tettstedet i Andøy kommune.

Sivile ruterNorwegian flyr hver sommer en sommerrute mellom Oslo lufthavn og Andøya lufthavn Andenes, ruten er over ti år gammel og har i sesongen to til tre ukentlige avganger.

Widerøe flyr daglige lokale ruter til Tromsø, Bodø og Harstad/ Evenes.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart