-->

1. august 2023

Globalt: Stor mangel på luftfartsansatte

Flybransjen må rekruttere over 2 millioner ansatte de neste 20 årene 📷 Illustrasjonsfoto

Ferske tall fra den amerikanske flyprodusenten Boeing viser at flybransjen, globalt, trenger over to milloner nyansatte de neste 20 årene for å møte luftfartsindustriens krav.
annonse

Gitt forventningene om at den globale flåten av kommersielle fly vil doble seg innen 2042, vil det i de kommende to tiårene, globalt, være behov for 650.000 piloter, 938.000 kabinansatte og 690.000 teknikere og mekanikere for å møte luftfartsindustriens krav. 

Dette kommer frem i "Pilot and Technician Outlook" -rapporten fra den amerikanske flyprodusenten Boeing.

 - Med innenriksflygninger tilbake på en normalt nivå, og internasjonal trafikk nær nivåene før pandemien, fortsetter etterspørselen etter luftfartspersonale å øke, det sier Chris Broom, direktør for Commercial Training Solutions hos Boeing Global Services.

Hvor er behovene størst?
Omtrent halvparten av de 2,2 millioner nye jobbene forventes å bli skapt i Kina, Eurasia (EU, Russland og de tidligere sovjetstatene) og Nord-Amerika.

Når det gjelder piloter, vil det være behov for 143.000 i Eurasia, 134.000 i Kina og 127.000 i Nord-Amerika. For kabinansatte er etterspørselen spesielt høy i Eurasia, der det vil bli skapt 235.000 nye jobber frem til 2042, fulgt av Nord-Amerika med 177.000 og Kina med 161.000.

Behovet for teknikere og mekanikere er også størst i Eurasia, med en forventning om 156.000 nyansettelser, mens Kina vil trenge 138.000 og Nord-Amerika 125.000.

Størst vekst i Afrika, Sørøst-Asia og Sør-Asia
Selv om behovet er størst i de nevnte tre markedene, forventes veksten å være størst i Afrika, Sørøst-Asia og Sør-Asia, der antallet ansatte forventes å doble seg i løpet av de neste 20 årene.

Russland
Grunnet usikkerheten rundt krigen mot Ukraina og følgende rundt sanksjonene mot Russland, har Boeing i denne PTO-rapporten slått sammen tallene fra Russland sammen med EU, under betegnelsen Eurasia.

Boeing sier det estimerte behovet i Russland isolert sett utgjør 3% av det totale globale behovet for nyansatte til industrien.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart