-->

29. august 2023

Færre reiste med fly første halvår

Færre reiser med fly enn før pandemien 📷 Osloairports.com

Totalt reiste 23 millioner passasjerer via en av Avinors lufthavner første halvår 2023, en økning på 16,5 prosent sammenliknet med første halvår 2022. Det er likevel 11 prosent lavere enn første halvår 2019.
annonse


Innenlands flybevegelser økte med 2,7 prosent, mens utenlandske flybevegelser økte med 18,4 prosent i forhold til samme periode i 2022.

– Avinor er tilfreds med gjennomføringen av driften ved våre lufthavner i sommer. Imidlertid er trafikken fortsatt ikke tilbake på nivåene før koronapandemien, noe som påvirker vår økonomi i betydelig grad, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Trafikkutviklingen og reisemønsteret indikerer at det er innen ferie- og fritidsreisende innhentingen har vært sterkest, mens antall forretningsreisende ligger bak nivåene før pandemien.

– Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan etterspørselen etter flyreiser utvikler seg i årene fremover. Særlig med tanke på hvordan teknologi, klima, miljø og økonomi kan medføre endringer i folks reisevaner. Ringvirkninger fra krigen i Ukraina gir også økt usikkerhet knyttet til etterspørselen etter flyreiser og behovet for fraktflyvninger. Tidligere har Avinors prognoser vist at flytrafikken vil være tilbake på 2019-nivå i 2024/2025. Nå anslår vi at trafikken ikke er tilbake på tilsvarende nivå som før pandemien før i 2027/2028, sier Foss.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart